سیلاب بلا : شعر از شاد روان مـــیــر غــــلام مــحـــمــد غــبـار به صدای حیدر سلیم

download   543479_483660358364026_2019266506_n

 

 

ســـــیــلاب بــــلا

تا به سرسودای آن زلف پریشان بوده است           صبح صادق درنظرشام غـریبان بوده است             

  هربن  مــو  از غـم  او طـــرح شیون میکند               این دل صد چاک ما گوئی نیستان بوده است

خـــــون دل خوردم  به یاد لعل میگون کسی            دوستی رادیده  باشی دشمن جان بوده است

این دل وحشت سرشت ازمن چه میخواهددگر          عمرهـا آواره گـرد کــوی جانـان  بوده  است

بـهر  یــاری   دردل بشکسته  ام  دیـگر مـیا            الحذرای شوخ من این خانه ویران بوده است

رفـته  رفتـه سـیل اشـکم  ریخت  سیلاب  بلا            قطرۀ  ما خـانه  زاد جوش طوفان بوده است

                          سرمه سان منظورچشم  یارخواهد شد«غبار»

                               گوشه گیری ها نصیب خاکساران بوده است

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/152b1fd197b47b02?projector=1