اســتــاد اطـــرافـــی هم از شــهـــر مــا رفـــت: مـــعــروف قــــیــام

 اطرافیاستاد حکیم اطرافی هنرمند چیره دست و محبوب سینما و تیایر کشور چند روز پیش به سن ۸۲ سالگی در نیوزلند از جهان رخت سفر بست و دوستداران هنرش را سوگوار ساخت. او یکی از محبوب ترین چهره های تیاتر کشور است که آفریده هایش پیام آور خوشی و شادمانی مخاطبش بوده و خواهد بود. او هراز گاهی که از ورای امواج تلویزیون مهمان خانه ها میشد, با سخاوتمندی, گل لبخند بر لب میزبان نگرنده‌اش بجا میگذاشت. استاد اطرافی هنرمند متین و نهایت خوش معاشرت بود, صدای ملایم, لحن آرام و لبخند پر از شفقت داشت؛ متواضع بود؛ هیچگاه از خود نمی گفت و همیشه جوانان مستعد را تشویق و رهنمایی میکرد.

استاد حکیم اطرافی در کنار وظیفه‌ی مقدس آموزگاری حضور گرم, پررنگ و متداوم در تیاتر کشور نیز داشت. او عاشق تیاتر و سینما بود. در نوجوان روی استیژ مکتب رفت و با نقش آفرینی موفقانه در چند نمایشنامه, توانمندی‌اش را آزمود. گاهی که به حیث آموزگار به ولایت هلنمد رهسپار گردید, هنر تیاتر را در آنجا بنیاد گذاشت و در رشد و شگوفایی آن تا حد توان کوشا ماند. با آغاز نشرات تلویزیون در افغانستان به این اداره جذب گردید و تا پیش از هجرت به پاکستان همانجا ماند. این هنرمند پر کار برای هنرمندان جوان نمایشنامه های زیاد نوشت, کارگردانی کرد و با چهره های محبوب کشور همبازی شد. من هنوز دانش آموز مکتب بودم که افتخار بازیگری را در سه نمایشنامه تلویزیونی در کنار او و ضیا جان هدف نصیب شدم.

حکیم اطرافی برای برنامه های تفریحی و طنزی رادیو هم با دید انتقادی بر مسایل آنروزگار می نوشت که هماره از سوی شنونده گانش با گرمی استقبال میگردید. در یکی از نوشته های زنجیره‌ یی‌اش زیر نام « بسیار شرین آغا » من, محترم رفیق و محترم نسیم خوشگوار سه شخصیت اصلی این نمایشنامه رادیویی را حدود یک سال و اندی تمثیل کردیم.

سوگ سفر برگشت نا پذیر این هنرمند گران ارج را به خانواده, دوستدارانش و به ویژه به پسر عزیزش, دوست بسیار نازنینم شاعر بلند اندیش, پژوهشگر و نویسنده ی آگاه مسعود جان اطرافی که روزگاری در روزنامه هیواد دوست و همکار بودیم, تسلیت میگویم. خدایش بیامرزد. روانش شاد و یادش جاودانه گرامی باد.

———-

معروف قیام