قــابــل تـوجـه: نامـه ً ســرگـشـاده …

 مرحوم  میر غلام محمد غبار مبارز و مورخ راه مردم ٬نویسنده و خبرنگار آزادی خواه که قسمت زیاد حیاتش را در زندان ها وتبعید گاه های حکومات استبدادی  و نوکر  استعماری گذشتاند ٬ کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را در  دو جلد نوشت تا تاریخ باستان و معاصر افغانستان ( آریانا ٬خراسان٬ افغانستان) را بطور  واقعی  و علمی  آشکار سازد .

بقول  خودش : «… ما تاریخ  گذشته کشور  خودرا برای  این  مطالعه  مینمائیم که اوضاع امروزی  خودرا صحیح  تر  درک نمائیم٬ تا مبارزین  جوان افغانستان در حرکت  به  پیش خط  درست  آگاهانه اختیار نمایند. زیرا این  تاریخ  است  که سیر  تکامل  یک  جامعه را در روشنائی  نشان  میدهد …» .

جلد اول  افغانستان در مسیر  تاریخ  که در مطبعه کابل چاپ شد تا وقتیکه مرحوم  غبار زنده بود روی  آزادی  را ندید  و در  تحویل  خانه  مطبعه  کابل  زندانی  بود. جلد دوم  کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ که  چاپ آن  در داخل  افغانستان نا ممکن بود. بعداٌ توسط اینجانب (حشمت  خلیل  غبار ) فرزند مرحوم غبار و دارنده  حق  قانونی چاپ ٬ ترجمه وتکثیر هر دو جلد  افغانستان در مسیر تاریخ در خارج  از افغانستان چاپ گردید. مرحوم  غبار افغانستان در مسیر تاریخ را  برای  مردم  مظلوم ومبارز  افغانستان نوشت و بمن  وصیت  کرد تا این  کتاب  بدون  کم وکاست  بدسترس مردم  گذاشته  شود .از  همین  رو اینجانب  اجازه قانونی چاپ وترجمه وتکثیر  هردو جلد این کتاب را همیشه بطور مجانی و بدون اخذ پول به اشخاصی داده ام که امانت کار ٬ صادق  بوطن خود و لایق  در طبع  کتاب  بوده  اند.. زیرا طبق  وصیت پدر مرحومم ٬ وظیفه  و هدف من نشر صادقانه و بدون تغیر  کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ به  زبانهای  پارسی  دری  و پشتو برای  مردم و هم چنین حفظ اصالت این کتاب از دستبرد جعل کاران میباشد ٬ نه تجارت. .مثلاٌ در افغانستان و پاکستان به جناب  نصیر  عبدالرحمن  و بنگاه انتشارات میوند و در ایران برای  جناب اسدی  جنتی انتشارات جمهوری  چنین اجازهً  بعین  شرایط داده شده  است. 

اخیراٌ شخصی  بنام اورنگ  زیب  ارشاد توسط موسسهً انتشارات  دانش  (دانش خپرندویه تولنه ) بدون اخذ اجازه  قانونی  از  این  جانب  به  ترجمه  وچاپ هردو جلد  افغانستان در مسیر تاریخ  بزبان پشتو پرداخته  است. این  اقدام  خلاف  تمام موازین  اخلاقی مطبوعاتی وخلاف تمام  قوانین  حق چاپ و ترجمه  وتکثیر کتب  میباشد. تمام مراجع  قانونی ملی و بین الملی چنین  عمل را دزدی  و سرقت ادبی  دانسته قابل  مجازات قانونی میدانند.

علاوه برآن این ترجمه آقای اورنگ زیب ارشاد باطل وفاقد اعتبار است٬ زیرا نه تنها بدون اجازهً قانونی اقدام کرده ٬بلکه مفاهیم  و مطالب و صحفحات را کم وزیاد کرده است . بطور مثال  اهدایهً  مرحوم غبار رادر  جلد اول  و دوم  حذف  کرده  است.  همچنین  یادداشت لازمهً اینجانب را در آغاز  هردو جلد  کتاب نیز از  قلم  انداخته  است . علاوه  برآن تمام ضمایم لازمه  هردو جلد مثل : فهرست کتب  ماًخذ ٬ سوانح و آثار  مولف ٬ تبصره های منابع  خارجی  در مورد موًلف و کتاب وی٬  تصویر مولف و کتاب نامهً  آن را نیز  حذف  کرده  است.

با درنظر داشت نکته  های  فوق الزکر ترجمه این کتاب به زبان پشتو توسط آقای اورنگ زیب  ارشاد به عنوان «افغانستان دتاریخ  به بهیرکی » ٬ باطل  و فاقد اعتبار است زیرا در  گنجینه تاریخی  افغانستان٬ ناشیانه دستبرد زده شده است.

علاقمندان کتاب افغانستان در مسیر تاریخ میتوانند ترجمهً صحیح و صادقانهً این  کتاب را بزبان پشتو  توسط جناب  پوهاند محمد بشیر  دودیال  (« افغانستان  دتاریخ په تکلوري کی») مطالعه فرمایند. این  ترجمه  با اخذ اجازه  قانونی از این  جانب توسط جناب  نصیر  عبدالرحمن و میوند  خپرندویه تولنه چاپ شده  است  .

جناب  نصیر عبدالرحمن وبنگاه  انتشارات  میوند بنابر داشتن اجازه  قانونی  از طرف اینجانب  مبنی بر ترجمه  وچاپ  هردو جلد افغانستان در مسیر تاریخ بزبان های پشتو  و دری ٬صلاحیت  و مکلیفت  قانونی  و مطبوعاتی دارد  تا این  ترجمه  و چاپ آقای  اورنگ زیب  ارشاد وناشر وی را در  مراجع قانونی  محاکمه و مواخذه نماید.

                                              باعرض  ادب         حشمت جان

                                           ۱۴ عقرب ۱۳۹۵

                                          حشمت  خلیل غبار

  (دارنـده قـانــونــی حق چاپ ٬تــرجـمـه و تـکـثـیر هــردو جـلـد کـتـاب افــغـانـسـتـان  درمــسیــر تــاریـخ نـوشــتهً شـادروان  میر غلام محمد غبار.)