باور داشتن – تتبع ونگـارش : امــیـن الـدیــن« سعـیـدی – سعید افـغــانی»


باوریعنی عقیده، ایمان و اعتقاد داشتن می باشد باورها  یک تعداد تفکرات هستند، که به زندگی معنا می بخشد.   اگرگفته شود  سرنوشت هر انسانی را باورهایش می سازند در واقع حرف گزافی  گفته نشده است. 
باور داشتن رهنمای ما در تنگناها زندګی و مشکلات می شوند. باورها ادراک ما از هستی را می سازند.  باور و اعتقاد به امر حق  هدایت کننده  مغز اند. زمانی شخص معتقد به حق و راستی فکر می کند در چوکات اعتقاد درست به مغز هدایت و رهنمای درست بوده و به دنبال حقایق سوق مییابد این پروسه متقابل تأثیر مثبت و خیر دارد.

                                                                                                                           این بدان معناست که اگر شما باور داشته باشید که در زندگی موفق هستید و به همین باور برای تحقق آن تلاش کنید انشاء الله اینگونه خواهد بود. اگر شادی، رفاه و سلامتی را باور داشته باشید شما نیمی از مشکلات را در زندیکی خویش حل کرده اید. باید یقین داشت که با داشتن همچو اعتقادت  مغز شما بدنبال حقایقی می گردد که از اعتقادات شما پشتیبانی کند.

به عبارت دیگر باور و اعتقاد یکی از قوی ترین نیروهایی است که می توانید از آن برای رسیدن به برتری و خیر  استفاده کنید.

بدون شک در تاریخ بشریت انسانهای بودند وهستند که با داشتن  باور وعقیده متین خود توامند ونیرومند شده اند ، وبدین وسیله  توانسته اند در زندگی خویش موانع بزرگی را از بین ببرند . یکی از عوامل عمدهء موفقیت های شان همین ایمان و باور عمیق  شان بود. نباید فراموش کرد که باور قوی و خیر  می تواند به ما کمک بزرګ کند واین امر به منابع عمیقی که در درون ما نهفته اند قوت و جهت قوی رسیدن به هدف دهد و این مساله در نهایت ما را به هدف مطلوب برساند.
اگر باور داشته باشیم که  سرنوشت هر انسانی را باورهایش می سازند در واقع به نحوی حرف اش بجا میباشد.

خدای هم نه بدلوي حال دهغه قوم – ترڅو چې خپل حالت په خپله  بدل نه کړي.

إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ  ( سوره الرعد آیه 11 ) .
باورهای هر انسان نشان دهنده شخصیت، مرام‌، معرفت و آگاهی آن شخص می باشد . باورهای ما و عمل کرد ما در تحقق باورهای خیر ما میتوانند زندگی ما را سرشار از عشق ، محبت ، شور و آرامش سازند. عمل ان برعکس میتواند زندگی ما را تبدیل به زمین بی حاصل  سوزان و بی آب وبی علف ، توام با رنج و نفرت و ناامیدی و آشفتگی کنند. و من الله التوفیق

تتبع ونگـارش :

امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«مــدیـــر مطـالعات سـتراتــــیـژیک افـغـان ومسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره- » جرمنی