کابـل بـرفــی : گــمنـــام

دلم به یاد تو چون شاخ بیدلرزان است

هوای سرد محبت نصیب یاران است

فضای دشت و بیابان زره ز برف سپید

مزار خواجه صفا روضه اش چراغان است

نمای کابل زیبا عروس برف قشنگ

به خانه خانه یی کابل نماد باستان است

هنوز یاد تو در عاشقان ٬ عارفانه قرار

اگر چه برف صباوت حریرو عریان است

هنوز عشق تو با من ٬ نهفته در قلبم

اگر چه روح و روانم غریب و نالان است

عزیز کابل من ! برف برف برف قدیم

مثال عاشق ( گمنام ) هزار ارمان است

شعر از : گمنام

یک شنبه ۱۷ دلو ۱۳۹۵

کابل  از  سبحان غفوری