کتـاب لـغـات نـامــه پـارسی دری بر زبـان انـگلیسی باطـرز تـلـفـظ آن : نـوشتـه پـروفـیسـور داکـتر عبـدالـواسـع لـطیـفـی


دوستان گرامی : این کتاب بسیار ارزشمند که به اثر تلاش و زحمات پروفیسور داکتر لطیفی تهیه و تحریر گردیده است . برای تمام هموطنان ما به هر سن وسال که باشند ٬خیلی مفید است . بخصوص جوانان که خارج از وطن آبایی شان زندگی میکنند بخاطر اینکه زبان مادری شان را فراموش نکنند ٬ مطالعه بدارند.

-Latifi-Final PDF by mariadaro on Scribd