باخبر باش که این کشور ما درخطر است : عبـدالرحیـم شیـدا

ما به تاریخ  وطن ای وکلا مسؤولیم

نزد ملت همه گی ای وزرا مسؤولیم

هر چه امروز کنیم ما به صبا  مسؤولیم

کار اگر ما نکنیم پیش خدا مسؤولیم

خدمت خلق وطن بار عظیم است عظیم

                                   چوکی و قدرت ما مال یتیم است یتیم                                         *******

یک طرف کوشش روس است زیکسو از چین

یک طرف کوشش امریکه و انگلیس چنین

یک طرف ما خود ما داخل خود ها بدبین

یک  طرف  امنیت و نظم و اداره   پایین

با خبر باش که این کشور ما درخطر است

دشمن از چار طرف منتظر یک خبر است

دانه سنگ وطن را به کریملن ندهم

خار این باغ و چمن را به واشنگتن ندهم

بوته  خار ازین خاک به جرمن ندهم

به خدا جان  بدهم خاک به لندن ندهم

من که افغانم و اسلام بود آیینم

نه به انگلیس غلام و نه فدای چینم

چه به شرق و چه به غرب ظلم و جفا یک چیز است

نقشه تفرقه جویی همه جا یک چیز است

*******

این پلان است که ما ملت بیجان باشیم

دشمن یکدیگر و توده ء نادان باشیم

همگی دربدر و خوار و پریشان باشیم

نکنیم فکر وطن تا به غم نان باشیم

با خبر باش که این خلق خدایی دارد

آخر این ناله مخلوق صدایی دار

راه  علاج