از خدمات فرهنگی پوهاند دکتور عبدالواسع لطیفی از طرف ادکامی افغان و انجمن صلح و دموکراسی برای افغانستان ٬ تقدیر بعمل امد.

 پیام های  خالصانه  بخاطر ت تجلیل ویادو بود از خدمات مطبوعاتی وعلمی و فرهنګی  پوهاند دکتور  لطیفی در هجرت وطن عزیز افغانستان با تبریکی پر محبت از  طرف  اشتراک  کنندگان در محفل با شکوه  بتاریخ نهم جولای  ۲۰۱۷  و هم چنان از طرف سازمانها و انجمن  های افغان در ویرجینیا به شمول مجمع فعالان علمی و فرهنګی افغانستان در ایالت ویرجینیا و  افغان اکادمی و انجمن صلح و دموکراسی  برای افغانستان برګذار ګردید . در نظم و ترتیب آن بانوی  ګرامی طاهره جان شیرزی بانوی  ګرامی  جمیله جان رهین وبانوی  ګرامی ماری جان سروری وبانوی  ګرامی فهیمه جان امین  وژورنالیست محترم محمد قوړی  کوشان و همسر شان ثمیله جان کوشان با جمعی از   

عزیزان دیګر مسا عی قابل قدری  بخرج دادند٬  همچنان لوحه های قدردانی از طرف محترم انجنیر رایق رییس افغان اکادمی و محترمه طاهره جان شیرزی و محترمه جمیله جان رهین ٬ محترم فریدون  رحیمی عضو شورای عالی انجمن صلح و دمو کراسی برای افغانستان و یک دسته ګل مقبول و دماغ پرور از طرف محترم  داکتر جزایری و همسر عزیزشان مهر انګیز خانم برای  پوهاند لطیفی  اهدا گردید.

فرزانګان و دانشمندانی چون داکتر غلام محمد دستګیر  محترمه طاهره جان شیرزی محترم محمد قوی کوشان ومحترم  فریدون رحیمی ومحترم عطا الله  و محترم امان الملک جلاله و محترمه جمیله جان رهین  و محترم حشمت خلیل غبار با تبصره روشنګر ابتکاریشان  و محترمه ماری جان سروری در جمله سخنسرایان  آن محفل تاریخی بودند.

داکتر لطیفی با اظهار قدردانی خالصانه  از همه عزیزان و فرزانګان  که شمه ای از خدمات وی  را ستودند٬ اظهار  سپاس  و امتنان  نمود.

https://drive.google.com/drive/my-drive