مجموعه ٔ( زمزمه های دل) ازشاعر ذواللسانین محترم محمداسحاق “ثنا” ازچاپ برآمد: عـزیـز فـاریـابـی

درسال های پیش مجموعه های اشعار استادبزرگوار محمداسحاق ( ثنا) تحت عنوانهای ( ناله های شب ، دردها سوزها ، درانتظار سحر ، برگ های سبز ، برگ های احساس ، یاد وطن وزیبا وطن ) به کوشش شخص شاعرذواللسانین استادمحمداسحاق (ثنا) ودوستداران شعروادب با قطع و صحافت های زیبا از چاپ برآمده بود. درهمین روزها مجموعه ی حاوی سی ویک شعربنام (زمزمه های دل ) به چاپ رسیده که بدون شک این مجموعه برای علاقه مندان و رهروان سخن بوستان ادب تحفه ی نشاط برانگیز است .که دل ثناخوانان باغستان پرازمیوه های لذیذشعررا به شادی وسرور می آورد وآواز رسا طبل بالنده گی وشگوفایی را دردیارادبستان پرطنین ترمیسازد .

این رویداد بانگ سپیده دم صبح صفا وشادی ونماد ازفلق آفتابیست که به چشم اهل معرفت وادب وشعرمیدرخشدکه باغچه های اندیشه وادب را سرسبزتر،شاداب تررنگ وبو داده به زیب وزینت آن می افزاید.

استادمحمداسحاق ثنا فرزند مرحوم حاجی محمدنبی درسال 1328 هجری شمسی در اولوسوالی اندخوی مربوط ولایت فاریاب چشم دنیا گشود .دوره ی ابتداییه را دراولوسوالی اندخوی ودوره ی لیسه را در شهرزیبای کابل ازلیسه ی عالی نادریه فراغت حاصل کرد.وبعداز فراغت لیسه به صفت آموزگاراشغال وظیفه نمود.محمداسحاق ثنا دردرپهلوی استادی شامل دارالمعلمین عالی کابل شده به فراگرفتن علم ومعرفت گردید بعدبه پایان رساندن دارالمعلمین کابل دریک وقت مصروف معلمی وهم تحقیقات ومطالعات خودرا درباره ی شعروادبیات فارسی واؤزبیکی وطن باطبع سرشار شعرهای دلنشین وفرح بخش سرود.سروده های دل انگیز استاد ثنا در روزنامه های هیواد ، انیس ومجله های ژوندون ، عرفان وآوازبه نشر رسیده است . اشعار استاد ثنا انعکاس دهنده ی مسایل روزاحوال وطن ومردم را درقالب شعرنقش می بندند.هرخواننده ی که اشعار استادثنا را مرور میکند درحال درمیبابد که حیات دور از وطن را لمس ودرخیال تنهایی ورنج ودرد وبی وطنی را حس میکند.بخاطربی قراری کشور استاد ثناهم مادر وطن را ترک کردند وبا مشکلات زیادی روبروگردیده درکشور بیگانه پاکستان رهسپارشدند. چندمدتی در ملک غربت زنده گی نموده به ناچار به طرف امریکا یعنی کشور کانادا هجرت کردند.استادثنا فعلا باخانواده ی شان درشهر زیبای وانکوور کانادا زنده گی میکنند.

مجموعه ی(زمزمه های دل ) چاپ شده را برای استادبزرگوار محترم محمد اسحاق ثنای عزیز از عمق دلم تبریک میگویم برای شان طول عمر صحت وسلامتی میخواهم وبه دوستداران شعرادب هم ازصمیم قلب تبریک وتهنیت گفته به خواندن اشعار ثنا صاحب دعوت مینمایم .

نمونه ی شعر از مجموعه ی زمزمه های دل :

حدیث عشق

برای زمزمه ای عاشقانه دلتنگم ،

به بهانه های خوش کودکانه دلتنگم .

زصبح کاذب بی آفتاب دلگیرم ،

به نوروروشنی صادقانه دلتنگم .

به ذوق شعر و سروچکامه شاعر ،

به یاد سازرباب وترانه دلتنگم .

به یادقصه ای مادر کلان شهرخودم ،

به قصه های دراز شبانه دلتنگم .

به مرغ لانه خراب وبه مرد خانه بدوش ،

به یاد بی وطن یاد لانه دلتنگم .

حدیث عشق کجاشدسخن ز کینه وریست ،

“ثنا”زکار عجیب زمانه دلتنگم .

شاعر

کوله باردردوغم امروز یارشاعراست ،

کوه اندوه کوه غم این روزگارشاعراست .

باقلم درقلب دشمن می زند دارد تباه ،

درجهان زندگی این افتخارشاعراست .

باامیدی تانه بازد نقدوجنس خویشتن ،

پاکبازبی مزدبادرمانده ای بی دست وپا ،

بی تکلف بی ریا این کاروبار شاعراست .

تاببیند بشکند چون گل لب طفل یتیم ،

این زمان گویم “ثنا” روزبهارشاعراست .

ازمجموعه ی (زمزمه های دل) “ثنا”

باعرض حرمت وداب

عزیز فاریابی

از شهر وانکوور – کانادا

2017/07/29