خالده فروغ کیست؟ : نـعـمـت حسیـنـی

    خالده فروغ یکی از برجسته ترین بانوان شاعر امروز افغانستان است. خالده فروغ درسال ۱۳۵۱خورشيدی درشهر کابل دیده به جهان گشود. فروغ از شمار شاعرانی است که با گونه ها و سبک های مختلف شعرفارسی طبع آزمایی کرده است.
نعمت حسینی، تهیه کننده برنامه یک آفرینشگر دو دیدگاه خالده فروغ متوسطه را در لیسهء مریم خواند و راهی دانشگاه کابل شد و از دانشکدهء زبان و ادبيات دانشگاه کابل سند فراغت گرفت .
پس از تحصیل نخست در ادارهء هنر و ادبیات رادیو افغانستان شامل کار شد و از سال 1373 خورشیدی مسوول بخش های ادبی در آن اداره مقرر شد. پس از افتادن کابل به دست طالبان او راهی پاکستان شد و در هجرت مسوول مجله صدف بود.
فروغ با فروپاشی حاکمیت طالبان دوباره برگشت به زادگاهش. او پس از بازگشت به اففانستان در دانشکدهء زبان و ادبیات دانشگاه کابل استاد شد. وی سوای آن که استاد دانشگاه است، یک برنامهء فرهنگی ادبی را به نام «کاخ بلند دُر دَری» در تلویزیون طلوع گردانندگی می کند.
خالده از شمار شاعران امروز افغان است که هم به گونهء نیمایی شعر می سراید و هم به گونهء سنتی. اشاره بسیار به اسطوره‌ها و شخصیت‌های تاریخی و استفاده از بحرهای نامتداول در

غزل از ویژگی‌های شعر فروغ است. با این حال او دوگانگی شعر زنانه و مردانه را رد می‌کند و معتقد است که جنسیت شاعر نمی‌تواند تأثیری بر احساسات و عواطف شاعرانه داشته باشد.
اشعار خالده فروغ در رسانه های چاپی افغانستان در داخل و خارج کشور به زبان دری و برگردان آن به انگلیسی، فرانسوی و ناروجی به چاپ رسیده اند. این شاعر تا حال شش مجموعه ی شعری دارد.
آثارچاپ شده خالده فروغ:
ــ قیام میترا،
ــ پنجره ای بر فصل صایقه،
ــ سر نوشت دست های نسل فانوس،
ــ عبور از قرن قابیل،
ــ در خیابانهای خواب و خاطره
ــ همیشه پنج عصر
خالده فروغ شعرهای ماندگاری دارد که از مرز های افغانستان عبور کرده است. درعین حال شعرهای هم دارد که مورد نقد شماری از منتقدان قرار دارند. به این ترتیب آثار وی را با دو دید متفاوت به بحث گذاشته ایم.
نعمت حسینی