بیـا که بریـم بـمـزار ملا مـحمـدجان : ارسالی زلـمـی رزمـی ٬ برگرفته شده از سایت خبر گزاری فارس افغانستان

 مطلع آهنگی قدیمی کشور ماست که بارها با صدای آوازخوانان متعددی مثل:
خانم سلما، خانم مهوش، مرحوم ساربان، استادهماهنگ و دیگران، 
همچنان آوازخوانان ایرانی خانم پوران، فتانه ، محمد اصفهانی، کیانوش شیرازی
و همچنان سامی یوسف آوازخوان معروف انگلیسی و غیره شنیده اید.
آنچه را که نشنیده و یا کمترشنیده اید همین آهنگ با صدای مرحوم استادغلام حسین پدر مرحوم استادسرآهنگ است که نخستین بار درسال(1288 خورشیدی) یعنی یکصد و نه سال قبل از امروزدرشهرکلکته هندوستان اجرا گردیده:
بیائید این آهنگ قدیمی کشور را با هم بشنویم:
http://af.farsnews.com/multimedia/video/13940816000317