بمناسبت روز زن٬ پیام برای زنان افغانستان از انگشتان طلایی خانم پروین نور تقدیم به شما