حلول سال ۱۳۹۷-ش- و نوروز باستانی را برای تمام شما دوستان و بخصوص برای ملت رنج کشیده ومظلوم افغانستان تبریک وتهنیت میگویم .

دوستان گرانقدر !

سال  نو و بهار نو را به امید آغاز  یک زندگی  خوب  و با سعادت  و عاری  از کشتن وخون ریزی برای  تمام  اقوام  ونژاد های  مختلف  وطن  خویش آرزو دارم.  و تحکیم  وحدت  و همبستگی  تمام  ملت  نجیب  خودرا  در احیای  صلح در  کشور میخواهم.  بقول (  نجیب  برید ) شاعر  وطن  که  سروده  است :

دشت وصحرا از  لاله  چراغانست

بلبل  در  چمن زار  است ٬ نوروز مبارک باد

ای  مردم  با  همت  برخیز و نوا سر کن

دشمن  همه غدار است  نوروز  مبارک باد

شاعر  دیگر  بنام  (سمیع  حامد ) میگوید

زبان گشود پرستو که بهاران آمد

ولی  چو بال  برآورد تیر باران شد

بهار آمد وشعر بهشت بر لب داشت

اسیر  خاطر خونین سوگداران شد

       سال  سبز  و پرشگوفه  وبا سعادت  پیشرو داشته باشید.