بازتاب جهانی حملهٔ آمریکا برسوریه : م – عـارف عـرفـان

حملات  تجاوزکارانهٔ غرب به رهبری امریکا در سوریه در اوج غلیان بازی های استراتیژیک در خاور میانه ودر لایی اتمسفیر جنگسوم جهانی، تبعات شدید سیاسی رادر راستای شکست وغروب امپراطوری آمریکا وارد ساخته است.
یکی از شگفت آور ترین رویکرد درین تجاوز بالای کشور اسلامی که ٬٬برخاست کفر از کعبه٬٬ را در ذهن انسان تداعی میدارد ،نقش شهزادهٔ سعودی محمد بن سلمان برای تحریک وترغیب رهبران غرب برای انجام این حملات در ازای تامینات هزینه های نظامی وانعقاد قرار داد های سود آور تسلیحاتی به جانب غرب است.
اکثر آگاهان سیاسی با استنتاج جوانب سیاسی ونظامی این حملات ,آنرا ضربه مرگبار وکشندهبر وجاهت سیاسی ووجههٔ نظامی آمریکا تلقی میدارند.
کارشناسان حوزهٔ سیاست،با توجه به پیشمنظر هیاهوی وحشتناک این حمله وایجاد رعب وترس در قلمرو جهانی وباتوجه به نقش بازدارندهٔ روسیه برای محدود سازی عملیات نظامی و تقابل پیروزمندانه دولت سوریه برای انهدام بخش وسیع راکتهای نیروی ائیتلاف،این تهاجمات رابه کوه بزرگی تشبیه میدارند که از درون آن موش کوچکی زائیده شد“(۱*)مردم سوریه لحظات پس از بمباران وانهدام هفتاد فروند موشک مهاجمین به جاده ها ریختند وبابرافرازی پرچم های ملی و پایکوبی های ممتد پیروزی شانرا درین نبرد نابرابر جشن گرفتند.


یکی از رسانه های هوادار کاخ سفید،حملات اخیر آمریکا بر سوریه را تحت عنوان «حد اقل عملیات بررژیم اسد،قدرت بازدارندگی روسیه را برمیتابد »مورد نقد قرار داده خاطر نشان میدارد
با این حال، در واقع، حملات بیشتر نمایانگر توانایی های موفق آمیز روسیه در راستای محدود سازی عملیات نظامی غرب وگزینش حد اعلای احتیاط برای پاسخ به رژیم اسد در انجام ٬٬جنایت ٬٬علیه بشریت میباشد.
اقدامات روسیه توسط یک منطق سخت سرد هدایت می شود. با ایستادن در کنار همپیمانش در سوریه، این پیام را ارسال نمود که هر بازیگر خاورمیانه ای تحت پشتیبانی روسیه بدون قید وشرط از حمایت بزرگ آنکشور برخوردار میگردد“(۲)
داکتر پاول کریگ رئیس اقتصاد سیاسی،نویسنده معروف وویرایشگر پیشین مجلهٔ وال استریت ژورنال در آمریکا بطرز اکادمیک وبا دیدگاه استراتیژیک، حملات اخیرآمریکا،فرانسه وبریتانیا را بر سرزمین سوریه در مقالهٔ مورد تحلیل علمی قرار داده مینویسد(۳*)” حملهٔ ایالات متحده آمریکا بالای سوریه در تخطی از مجموع قوانین ملل متحد صورت گرفت .جنایت جنگی که تمامی فرماندهان نظامی ومامورین غیر نظامی نازی برای ارتکاب آن اعدام گردیدند.
به نظر می رسد که تأثیر اصلی حمله ایالات متحده ،انگلیس و فرانسه به سوریه این است که ترامپ خود و ایالات متحده را با نقض منشور ،سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل ،بااین تجاوز، مرتکبتجاوز جنگیساخت. عمل یی که مقامات نظامی ومامورین غیرنظامی نازی با ارتکاب چنین جنایت جنگی اعدام شدند
پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت که استفاده غیرقانونی از نیروبوسیله واشنگتن،تاثیر مخربی بر کل سیستم روابط بین المللداشته و خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گردید. دولت چین همچنین حمله غیرقانونی ایالات متحده را محکوم کرد
این نویسنده چشم انداز نقش کرملین برای تنگ ساختن عرصهٔ مانور آمریکا را مورد ارزیابی قرار داده اذعان میداردسفیر آمریکا در روسیه اظهار نمود که بخاطر جلوگیری از تقابل نظامی با قدرت بزرگ روسیه ، حملات آمریکا با آنکشور مورد کوردینات قرار داده شد.
مامورین محرم در کرملین نتیجه گیری نمودند که این تمرینات بخاطر حفظ آبروی ترامپ براه افتید
داکتر پاول به توانایی های نظامی سوریه اشاره نموده مینگاردبنظر میرسد که در نتیجهٔ حملات محدود راکتی آمریکا،بخش اعظم این راکتها بوسیله سیستم دفاعی پدافند هوای سوریه نابود گردیدند. چنین حملات نظامی به اثر دیوانگی جان بولتن[ مشاور امنیت کاخ سفید] بالای آمریکا تحمیل گردید وبطرز احتیاط آمیز از تقابل با روسیه اجتناب صورت گرفت‌.
این نویسنده بر اسرار عدم تقابل نظامی میان آمریکا وروسیه پرداخته مینگارد
ازدرگیری وحشتناک میان ایالات متحده امریکا وروسیه چگونه جلوگیری شد؟
آنچه که از رییس ستاد مشترک نیروهای آمریکا برداشت نمودم،عبارت ازین بود که این مقام نظامی آماده پذیرش خطر درین نبرد باروسیه نبود.مخالفت آن با این تقابل عبارت از نبود سیستم محافظت کشتی ها وناوهای امریکا در برابر سیستم های جدید نظامی روسیه بود.
حملاتی که هرگاه برانگیزنده پاسخ روسیه میبود،ناوگان آمریکا را غرق ساخته وشکست تحقیر آمیز رابرای آمریکا تحمیل مینمود واعتبار قدرت نظامی آمریکا رانابود میساخت .
وزیر دفاع ایالات متحده، ماتیس، از سخنان رئیس ستاد مشترک حمایت نموده پرسید: اگر روس ها نیروی کافی داشته باشند و آنچه را که آنها میتوانند انجام دهند و کشتی های ایالات متحده را غرق نمایند باز چطور؟؟
آیا ترامپ آماده پذیرفتن شکستی است که توسط مشاور امنیت ملی طراحی شده است؟ آیا ترامپ برای یک درگیری احتمالی گسترده تر آماده می شود؟
این نویسنده بر ناتوانای های نظامی آمریکا اشاره نموده مینگارداین اشتباه است که هر کس بتواند نتیجه گیری کند که کاربرد عقل سلیم باعث حل این منازعه شده است. آنچه که غلبه کرد عبارت از ترس ستاد مشترک نیروهای آمریکا از شکست بود. بحران بعدی که واشنگتن مهندسی خواهد کرد، شرایطی است که برای سلاح های روسی کمتر مطلوب باشد
داکتر کریگ کاربرد سلاح شیمایی توسط سوریه را مورد تردید قرار داده اظهار میداردسوریه در جایگاه استفاده از سلاح های شیمیایی قرار ندارد. احمد اوزومکو مدیر کل سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی، گزارش داد که تمام سلاح های شیمیایی در سوریه نابود شده است
این نویسنده به انگیزه های حمله غرب به سوریه پرداخته ادامه میدهدبحث سوریه بحث دیکتاتوری وایجاد دموکراسی نیست .این دغدغه به موضوع مرگ ۷۰ تن از قربانیان فرضی سلاح شیمیایی ربطی ندارد.بطور کامل این باور بسیار احمقانه خواهد بود که آمریکا وغلامان اروپایی آن که ملیونها مسلمان را در هفت کشور جهان طی ۱۷ سال بدون کوچکترین اندیشهٔ زخمی ویتیم وانها را آواره نموده وبه قتل رسانیدند، بخاطر مرگ ۷۰ تن ناراحت گردیدند وخطر جنگ با روسیه را تحمل داشتند.
موضوع اصلی موضوع سوریه و ایران است. زیرا سوریه و ایران شبه نظامیان لبنانی، حزب الله را با پول و سلاح تجهیز می کنند. این حمایت سوریه و ایران به حزب الله کمک می کند تا ازاشغال جنوب لبنان بوسیله اسرائیل که به منابع آب آن چشم دوخته است ،جلوگیری نماید.
دو بارارتش پرطرفدار اسراییل توسط حزب الله در لبنان شکست داده شد.ارتش اسرائیل بخاطر از دست دادن شهرت نظامی خویش حاضر نیست تا خطر شکست جنگ سوم را تحمل نماید، بنابراین اسرائیل با تامین کنترل بر سیاست خارجی آمریکا ومحافظه کاران جدید، از ارتش آمریکا برای بی ثبات کردن سوریه و ایران مانند عراق و لیبی استفاده مینماید.”
این نویسنده بر انگیزه های هژمونیستی آمریکا برای انجام این حملات پرداخته خاطر نشان میدارداینجا ایدئولوژی دیوانه وار محافظه کارانه جدید برای هژمونی جهانی ایالات متحده وجود دارد. منافع روسیه و چین درخط مقابل هژمونی ایالات متحده قرار دارد،بنابراین، این دو کشور به عنوانتهدیدتعریف شده اند. روسیه و چین تهدید نیستند زیرا آنها هرگز نشان نداده اند که قصد حمله به ایالات متحده را داشته باشند.
آنها تهدید هستند زیرا آنها مخالف یکجانبه گرایی ایالات متحده هستند که حاکمیت آنها را پایمال میدارد . به عبارت دیگر، واضح است که ایالات متحده نمیتواند کشور هایراکه سیاست خارجی واقتصاد مستقل دارد، تحمل کند.
چون روسیه و چین سیاست های مستقل دارند،بنابر این دلایل ،آنها تهدید تلقی میگردند. دلیل آن این است که آنها تهدید هستند. این اشتباه است که نتیجه گیری شود که در واشنگتن دیپلماسی غالب شده و عقل سلیم برگشته است. هیچ چیز نمی تواند بیشتر از حقیقت باشد. مسئله حل نشده است، وجنگ در افق باقی می ماند؛؛

با احترامات فایقه
عارف عرفان
لندن/اپریل ۲۰۱۸

منابع:
(*1)
Moonofalabaa.org
Syria – Pentagon Hides Attack Failure – 70+ Cruise Missiles Shot/16 April
(*2)
prophecy Stor/Minimal Strike On Assad Shows Extent Of Russian Deterrence
(3*)
The US attack on Syria violated all international law, a war crime for which NAZI military officials were executed – Dr. Paul C. Roberts, Herland Report
…………………………………..