امروز چهل روز از خموشی جنرال رازق اچکزی فرزند مبارز وحدت وهمبستکی مردم افغانستان میگزرد

 
چهل روز از خاموشی چهل چراغ نبرد و آزادی و دفاعی ولایت کندهار و کافه مردم کشور شادروان جنرال رازق اچکزی میگزرد . هر چند صدایش از طرف دشمنان خموش گردید اما نامش جاویدان است. مردم فراموشش نمیکند در قلب همه اقوام افغانستان بنام مبارز وحدت وهمبستگی جادارد و کارنامه هایش مزین صفحات تاریخ مبارزات مردم افغانستان میشود. روحت شاد و نامت گرامی باد. انا الله و انا الیه راجعون