شادروان مهـدی ظـفـر نطاق سابقه و فراموش نا شدنی رادیو تلویزیون ملی افغانستان : امـان کبـیـری

     مهدی ظفر فرزند محمد حسین علی خان از جمله نطاقان ورزیده و بی بدیل کشور در سال ۱۳۱۲ هجری خورشیدی در شهر کابل در یک خانواده روشنفکر دیده به جهان گشوده و تحصیلات ثانوی خویش را در لیسه استقلال و تحصیلات عالی را در دانشکده حقوق دانشگاه کابل موفقانه به پایان رسانیده است .
موصوف یک استعداد عالی و فطری در گویندگی که خدواند بزرگ برایش اعطا نموده بود داشت و گویندگی و نطاقی را از کنفرانس های مکتب آغاز نموده تا اینکه قدم به رادیو می گذارد و بیش از پنجاه سال کار در رادیوی افغانستان در برنامه های مختلف مثلازمزمه های شب هنگام ، مسابقات ذهنی ، برنامه های تفریحی برای اطفال بنام کاکا منجانی ، سرویس خبری را به بسیار متانت و صداقت به پیش می برد و با صدای روح پرور و دلنشین اش زنگ از دلهای خسته می زدود و شنونده را در عقب رادیو با سحر صدایش مسحور می ساخت .
وی در آن اوج شهرت بود که با اشخاص متنفذ سیاسی و دانشمند چون مرحوم داکتر محمودی ، مرحوم میر علی اصغر شعاع ، مرحوم ملک خان وزیر اسبق وزارت مالیه دوره صدارت سردار محمد داود و عده ای از روشن ضمیران و روشنفکران از طرف اداره ضبط احوالات وقت به گمان اغلب در سال۵ ۱۳۳خورشیدی به جرم کودتای ( جمهوریت خواهی ) به مدت هفت سال زندانی گردیدند .
مهدی ظفر پس از رهایی از زندان از طرف دولت جبرابه وظیفه مکلفیت عسکری در ولسوالی نهرین سوق داده شد .
مهدی ظفر در پست های مختلف ایفای وظیفه نموده و به زبانهای فارسی ، پشتو ، عربی و فرانسوی صحبت می نمود . وی با قریحه که پروردگار عالمیان در وجودش به ودیعه گذاشته بود مضامین و مطالب را بدون آمادگی قبلی در عرصه وقت به خوانش می گرفت که تا کنون رادیو افغانستان فاقد چنین نطاق ورزیده و با استعداد است.
در پیوند با توقیف مهدی ظفر هنگام کودتای نام نهاد ملک خان وزیر مالیه وقت مرحوم داکتر حسن ظفر برادر مهدی ظفر از دیدار پدرش با محمد ظاهر شاه حکایتی را آورده است که چشم دید وی بوده و جالب است :
روزی پدرم از محبوس شدن مهدی ظفر به خشم آمد مرا با خود گرفته بسوی ارگ شاهی به راه افتادیم . پدرم با شاه محمود خان از نزدیک آشنایی داشت خود را بدون هیچ تلاشی و یا انتظار نوبت در کنار پادشاه یافتیم .
پادشاه که مشغول دیدن و پرورش گل هایش در گلخانه قصر بود بعد از احوال پرسی به پدرم گفت : کاکا جان چه خبر ؟ پدرم با خشم گفت : نمیدانم در این کشور شما پادشاه هستید یا کسی دیگر ؟ من به حیث یک افسر نظامی از شما می پرسم که بگوئید فرزندم مهدی چه گناهی دارد که او را به زندان انداخته اید ؟
پادشاه جواب داد که کاکا جان حوصله کن و برای من کمی فرصت بده ، من کار را تعقیب می کنم . فورابه سردار ولی که کنار شاه ایستاده بود خطاب کرد که برو برای ( آغا لالایم ) بگو که مهدی ظفر را آزاد کند ، اما پس از آن که سردار ولی نزد سردار داود خان رفت ، سردار داود یک سیلی محکم به روی وی حواله نمود از آن رو دست خالی نزد پادشاه بر گشت.
در شروع کودتای ثور سال ۱۳۵۷ خورشیدی این مرد بزرگ را به خاطر قرائت خبر سرنگونی و زندانی شدن رهبران خلق و پرچم را از ورای امواج رادیو افغانستان نموده بود دستگیر و به مدت ۳۳ روز در زندان دهمزنگ زندانی گردید و بعد از رهایی بار ثانی توسط شبکه جاسوسی ( اکسا ) محبوس و به شهادت رسید روح اش شاد و یادش گرامی باد.
مرحوم مهدی ظفر متاهل بوده دارای سه پسر و دو دختر به نام های بریالی ظفر ، محمد علی ظفر ، احمد علی ظفر و دخترانش صوفیه ظفر و سیما ظفر میباشد.
خانمش بی بی حاجیه مریم ظفر بوده که فعلابا فرزندان خویش در ملک غربت در کشور آسترلیا زندگی می نمایند.

امان  کبیری