هر کی ناموخت از گذشت روزگار — او نیاموزد زهیچ آموزگار« رودکی : فرهاد

   مبارزه در راه آزادی فقط مساله ایراد سخنرانی ها، برگزاری جلسات و میتنگ ها، تصویب قطعنامه ها، اعزام هیئت ها به نماینده گی ها نیستبلکه سازمان دادن دقیق فعالیت و مبارزه توده ها از همه و از همه بالاتر نترسیدن از رنج و مرارت و تمایل به فداکاری نیاز دارد. (نلسون مندیلا)

از اینکه بتاریخ 28 اسد سال جاری از صدمین سالگرد استقلال و استرداد افغانستان تجلیل بعمل خواهد آمد بخاطر ارج گزاری به خدمات و فداکاری های مبارزین راه استقلال و وطن بازیهای را که سبب مانع و شکست، عملی شدن اهداف مقدس مبارزین وطن پرست گردید، هنوز هم ادامه دارد باید آموخت که چند مثال مشت نمونه خروار از بازیهای فوق الذکر خدمت جوانان بالنده و سازنده کشور یاد آور میشوم

نظر به نوشته قلم بدستان با افتخار کشور از سال 1789 تا سال 1919 پلان تجرید افغانستان توسط بریتانوی ها عملی گردید که 130 سال را در بر گرفت انگلیس ها طی همین مدت با مهارت تبلیغاتی شان افغان ها را به جهانیان بحیث یک قوم وحشی، نا متمدن، غرق در خرافات، جنگجو و بی اتفاق معرفی میکردند، آنها علاقمندی نداشتند تا افغانستان با جهان خارج در تماس باشد، رقابت برتانوی ها با فرانسوی ها در مورد هند و رقابت انگلیس ها و روس ها در بازی بزرگ باعث این تجرید گردیده بود، ولی استرداد و استقلال افغانستان و آغاز فعالیت دیپلوماتیک سریع اعلیحضرت امان الله خان در ایجاد روابط با سایر دول جهان بخصوص رقبای انگلیس چون جرمنی، اتحاد شوروی وقت خشم و غصب انگلیس ها را شعله ور ساخت و برای سیاست مداران انگلیس قابل تحمل نبود که بر خلاف پلان 130 ساله تجرید افغانستان از سلطه آنها خارج گردد و از گوشه عزلت بحیث یک کشور مستقل میان ملل جهان سر بر افرازد.

سوال اینجاست آیا بریتانیا حاضر بود با داشتن چنین دشمنی از شخصیت حمایت کند که او را شکست داده و با اعلان استقلال به بازی بزرگ خاتمه دهد؟

همان بود که توطئه انگلیس بر ضد شاه امان الله خان غازی از ماورای سرحدات جنوب شرقی افغانستان به شکل تحریک قیام آغاز شد، لارنس به سرحدات قبایلی مؤظف گردید و یک عده دشمنان مردم افغانستان از جمله اجیران زر خرید آنها زیر بهانه های مختلف به توطئه بر ضد غازی امان الله آغاز نموده و سبب سقوط دوره نهضت امانی گردیدند زیرا که آنها دانسته بودند پلان های ترقی خواهانه غازی امان الله در کشورش عملی گردد جای پای برای دولت های استعمار گر و توسعه طلب در جنوب آسیا باقی نمی ماند

از صدمین سالگرد استرداد و استقلال کشور زمانی تجلیل بعمل میاید که کشور های توسعه طلب با تکرار بازی های گذشته خویش توانسته اند سرزمین جنت نشان ما را به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد، آزمایش انواع ایدولوژی ها، سلاحهای پیشرفته زمینی و هوایی، بازار مصرفی و تهیه کننده مواد خام کشور های منطقه و جهان مبدل میلیون ها تن به غیر از مبدل شدن گوشت دهن توپ و مواد سوخت جنگ کدام سودی نبرده اند

آگاهان امور میگویند نظر به نوشته سیگار از جمله صد ها میلیارد دالر که بنام افغانستان امریکایی ها مصرف نموده اند از یک دالر، هفتاد سنت آن دوباره به امریکا انتقال داده شده نهاد ها کشور ما را در ردیف چهار کشور فاسد و تهیه کننده نود فیصد مواد مخدر در جهان معرفی نموده بیش از سه میلیون تن به مواد مخدر، هفتاد فیصد به امراض های فزیکی و روانی مبتلا، طبابت به تجارت تبدیل گردیده است

بیش از چهل فیصد مردم در زیر خط فقر زیست مینمایند، صد ها هزار اطفال به سؤ تغذی مبتلا ده ها هزار کودکان مصروف کار های طاقت فرسا میباشند، به نسبت فشار دشمنان مردم میلیون ها کودک از جمله دختران از مزایای تعلیم و تربیه محروم گردیده مردم از ناحیه عدم تطبیق یکسان قانون، عدالت اجتماعی، گسترش فرهنگ معافیت به ستوه آمده، بالای یک عده کودکان، زنان تجاوز جنسی صورت گرفته، کسر بیلانس تجارت نود و چهار یعنی واردات نود و چهار، صادرات شش فیصد  در سال های گذشته بوده صد ها معادن غیر قانونی استخراج شده به ارزش هزاران میلیارد دالر امریکایی ثروتهای طبیعی از جمله جنگلات، آثار باستانی توسط مافیای اقتصادی بخارج از کشور قاچاق شده به نسبت لیلام نمودن هزاران دستگاه های بزرگ و متوسط دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش زیر بهانه خصوصی سازی و تورید اجناس و مواد بی کیفیت ده ها هزار دستگاه های کوچک و بزرگ ورشکست، میلیون ها تن از ناحیه افزایش فقر، بیکاری، جنگ های خونین، نا امنی ها با قبول توهین و تحقیر به کشور های منطقه و جهان مهاجرت نموده هزاران تن آنها قربانی هوسهای قاچاقبران انسان ها و طعمه نهنگ اوقیانوس ها گردیده اند

 آقای ترامپ بخاطر پنهان نمودن جنایات فوق و اغفال مردم کشور های جهان گفته است اگر امریکا بخواهد میتواند با کشتار ده میلیون افغان و محو افغانستان از کره زمین در جنگ افغانستان غالب شود بر علاوه مقامات ریاست جمهوری، سیاست مداران، سران گروه ها در این رابطه واکنش نشان داده اند.    

در نهایت امر در حالیکه مردم افغانستان از صدمین سالگرد استرداد، استقلال کشور که به اساس فداکاری و قهرمانی ملت افغانستان به افتخار و سر بلندی تجلیل نموده که هنوز هم کشور گشایان با تکرار جنایات و توطئه های وقت دولت انگلیس که بر ضد امان الله خان صورت گرفته بود به جنگ نیابتی و تحمیلی خویش ادامه داده و سبب کشتار ده ها هزار تن مردم بیگاه ما گردیده اند بباور ما یگانه راه نجات از دشواری ها و جنایات فوق جلوگیری از مداخله صریح کشور گشایان توسعه طلب که زیر بهانه مبارزه با تروریزم، مواد مخدر، حکومت داری، احیا و بازسازی، دفاع از حقوق زن و بشر به کشور ما هجوم آورده بوده و میباشد  و از نیرو های سالم اندیش کشور که در داخل و خارج کشور میخواهند بخاطر یاد بود، گرامی داشت و تجلیل از فدا کاری های مبارزین راه استقلال کشور و وطن صدای اعتراضات خویش را بر ضد بازیهای ریا کارانه و دوگانه کشور های توسعه طلب از طریق جامعه مدنی، مبارزات مسالمت آمیز، وسایل اطلاعات جمعی بلند نمایند