” از آدمها بت نسازید” : دکتور علی احمد کریمی

    در این روز ها در تئاتر مضحک ، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دکانهای بت سازی و بت تراشی پر رونق گردیده است و حتی مومنان ساده لوح نیز شیفته این بازار بت پرستی و چند خدایی گردیده اند.رسانه ها،تلویزیونها ، رادیو ها با سخن،  صدا ، نمایشها ،صحنه سازی های فریبنده  و هیجان بر انگیز در تبلیغ و ترویج بت سازی آدمها با هم رقابت دارند. پوپولیسم در فارسی یعنی عوام فریبی ویا مردم باوری که در ادبیات سیاسی غرب از بحث های چالش برانگیز است، در مقابل فردگرایی و عقلانیت قرار دارد در کشور ما با شکل وقیح تر مردم را در حسرت و نوستالژی گذشته وباز گشت به دوران که همه چیز بهتر بود جامعه را دچار خشونت های آشکار و پنهان گردانیده است.بدترین نوع عوامفریبی در ادبیات ما وفرهنگ اسلامی بازی به احساسات پاک مردم بادروغگویی های آشکار،استفاده از قسم و سوگند های کاذبانه برای اغوای مردم، چرب زبانی،وعده های بدون باز خواست و خودرا نماینده مطلق مردم دانستن است که ازعلایم ریاکاری ومنافقت به شمار میآید.اشرف غنی احمدی زی در  مرکب سرکش پوپولیسم چنان بی باکانه می نازد و به مردم وعده عدالت عمری و علی را می دهد. اشرف غنی چون متفکر درجه دو دنیا می داند که عاقل، تاریخ ادبیات و تمدن جهان را آنطور که هست می بیند ونه آن طور که میل دارد دوست داشته باشد.شیخ اجل سعدی در بوستان خود باب چهارم از حضرت عمر” رض” چون سالار عادل یاد می نماید ،وقتیکه عمر پارا به خطا روی پای کور ی گدا می گذارد،گدا با قهرفریاد می زند” بر آشفت بر وی که کوری مگر؟ بدو گفت سالار عادل عمر- نه کورم ولیکن خطا رفت کار
حضرت عمرعذر خواهی نمود که گناه مرا ببخش.
چه منصف بزرگان دین بوده اند
که با زیر دستان چنین بوده اند


ازحضرت عمر” رض” پرسیدند،آیا دست دزد باید قطع گردد؟ جواب داد اگر عادت همیشگی آن باشد آری واگر بخاطر ترس از گرسنگی و فقر باشد بجای او باید دست حاکم یعنی رئیس جمهور قطع گردد. اکثر یاران اشرف غنی و نامزدان ریاست جمهوری دزد وقاتل اند ، آزادانه به غارت منابع طبیعی کشور وخزانه دولت ادامه می دهندو از کلیه امتیازات  بر خوددار اند.در دولتی که در آن دزدان فربه تر، پرروتر، بی حیا تر و اکثریت فقیر، آواره و فقیرتر میگردند، داد زدن از عدالت عمری و علی نهایت حد نا شناسی و حق نا شناسی به بزرگان دین  و نمک پاشیدن بر زخم های کهن مردم مظلوم و مسلمان افغانستان است.حضرت علی می فرماید” حاکم حق دارد شکست بخورد اما حق ندارد دامنش لکه دار باشد”
از نظر بینش علی” ع” خیانت اقتصادی به مردم  در اموال اجتماعی حکم قتل را دارد……. حضرت علی مولود کعبه  و شهید محراب عبادت و عدالت در نهج البلاغه خطبه مخصوص در توصیف عوام فریبان منافق دارد” بد باطن و خوش ظاهراند،وپیوسته مخفیانه برای فریب مردم گام بر می دارند واز بیراهه حرکت می کنند.گفتار شان به ظاهر شفا بخش، اما کردار شان دردی است درمان نا پذیر،همواره امیدواران را مایوس میکنند، همه جا آیه یاس می خوانند، آنها درهر راهی کشته ای دارند وبرای نفوذ درهر دلی راهی دارند وبرای هر مصیبتی اشک ساختگی می ریزند” عوام فریبان منافق خطرناک ترین افراد جامعه اند،در درون جامعه زندگی می نمایند و از تمام اسرار با خبر اند از پشت خنجر می زنند وضرباتشان غافلگیرانه است.
خواهران و برادران! بیدار شوید از آدمها بت نسازید،بت پرستی وبت تراشی شرک به خداست حتی کسانیکه خدا نا باورند، می  دانند که بد ترین نوع بت پرستی قدرت پرستی و افتخار به اقتدارگرایان چپاولگر است، ما بایدبه خاطر افغانستان آزاد، با وجدان و آباد وبخاطر رفاه خود و نسل آینده متحد گردیم . انتخابات مضحک اتحاد دزد سالاران آزموده به خاطر جنایات و خطا های مشترک شان است ، دراین انتخابات ساختگی حتی مردم از حق زنده ماندن در فضای آزاد محروم گردیده اند و ازکجا می تواند صلح و عدالت اجتماعی را تامین نماید.مانند ابراهیم خلیل بت ها را بشکنید واز آدمها بت نسازید.اروپایان روزگاری بدتر ازما داشتند وبا شکستن بت های قدرت به مسیر تمدن گام گذاشتند ،در این راه انواع تهمت های ضد انسانی را تحمل کردند،قربانی دادند،زندانی و تبعید ابد گردیدند تاآزادی وکرامتهای انسانی را به ارمغان آوردند.نیچه چندان خدا باور هم نبود وبه صلیب کشیدن حضرت مسیح را  که ” خدا مرده است”  نوشت ولی بت سازی آدمها را  خیانت به خود و خدای خود ساخته شان می پندارد .
از آدمها بت نسازید
این خیانت است
هم به خودتان
هم به خود شان
خدایی می شوند که
خدایی کردن را نمی دانند
وشما در آخر می شوید
سر تا پا کافر خدای خود ساخته

دکتورعلی احمد کریمی –  امریکا