چالش‌های جدید ترامپ بعد از انتخابات افغانستان! : دکتـور علـی احمـد کریـمی

 انتخابات از ارکان عمده دموکراسی است.انتخابات معنای خاص دارد که با رفراندوم ویا لویه جرگه فرق دارد. لویه جرگه ها در طول تاریخ کشور ما به انواع رژیم ها حق مشروعیت را داده است اما برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه حق مشروعیت را به نظام نمی دهد و انتخابات بدون عنصر اجتماعی آن که مردم است و ازارکان حاکمیت مردم به شمار میرود مشروعیت و مقبولیت ندارد.                                              در انتخابات مردم  به نوع حاکمیت ویا تعدیل قانون اساسی رای نمی دهند، درانتخابات  مردم بخاطر آن  رای می دهند که مردم فرمانروا و حاکم فرمانبر باشد وبه اصطلاح معمولی مردم بادار و حاکم پاسدار حقوق آنان باشد و اگر حاکم نتواند وظایف خودرا انجام بدهد حق دارند اورا برکنار وبه جای او پاسدار جدید را انتخاب نمایند. 

  در چهارمین انتخابات ریاست جمهوری مردم با حضور کمرنگ اعتراض و مخالفت خودرا نظر به دلایل مشهود چون بی اعتمادی  به برگزاری انتخابات صادقانه ، آینده نا معلوم، ترس از بی امنیتی و مهم تر ازهمه که نامزدان مورد نظر در امریکا انتخاب میگردند به نمایش گذاشتند که چندین نسل  قربانی این نوع شعبده بازی رژیم هایبی حیا وپر روی کرزی و غنی گردیده اند.
آیا عدم حضور گسترده مردم، ترامپ را قانع خواهد گردانید تا در استراتژی جدید خود پیرامون افغانستان باز نگری نماید؟ نتایج انتخابات اولتر از همه شکست سیاسی و اخلاقی امریکا و نا کامی نماینده ویژه آن در امور افغانستان محسوب میگردد ودر واقع زلزله سیاسی بود که اخلاقا  کاخ سفید را لرزانید. امریکا بگونه ای مشارک امنیتی افغانستان در نا امنی وبی اعتمادی مردم به آینده نامعلوم ونا امیدی مردم به اسقرار صلح وبی عدالتی های اجتماعی و فساد درطولانی ترین جنگ نه توانست ماموریت خودرا انجام بدهد.                                                              آقای ترامپ در شرایط فوق العاده دشوار برای خودش وامریکا قیمت های نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و اخلاقی این میراث ننگین را میداند، به باور تعدادی از کارشناسان غرب و امریکا، سیاست خاریجی امریکا مانند جنگ تجارت،خروج امریکا از پیمان منع موشکهای هستوی میان برد،بحرانهای های خاورمیانه، جنجال اوکراین وخصومت شخصی کاخ سفید با دموکراتها منجر به بحران بی سابقه سیاسی در داخل و تشدید اختلافها میان روسیه توانا ترین قدرت اتمی جهان و چین  غول اقتصادی دنیا گردیده است که نظم جهانی را به مخاطره افکنده است و حتی کشور های غرب، جهان بدون ترامپ را جای امن تری ترسیم  می نمایند،اوضاع داخلی امریکا در اثر مقابله ترامپ با نیروی های امنیتی،رجال سیاسی و جنگ مطبوعات فوق العاده غیر پیشبینی گردیده است و شاید در آینده نزدیک شاهد برکناری ترامپ در کنگره آمریکا باشیم ، ترامپ ازاین حمله دموکراتها جان به سلامت خواهد برد چون تصمیم گیرنده واقعی در برکناری رئیس جمهور  مجلس سنا است که اکثریت به ترامپ تعلق دارد.                                                        اما در افعانستان؟ در افغانستان آمریکا تجربه نموده است که دوشاه دریک اقلیم نمی گنجد و امریکا ظاهرن با حمایت از انتخابات آزاد هم به گوشمالی طالبان پرداخت وهم به رسوایی ننگ آور نامزدان مطرح  پرداخت و این بار بعید به نظر نمی آید که با به رسمیت شناختن مشروعیت نسبی انتخابات فرد مورد نظر را مامور بگرداند تا شرایط را برای ائتلاف بزرگ مساعد بگرداند. اگر این سناریو اجرا گردد، هم امکانات خروج آبرومندانه نیروهای خاریجی به وجود میآید و هم دولت آینده به اراده  مردم افغانستان انتخاب خواهد گردید. در غیر آن ادامه جنگ وبی امنیتی در افغانستان لطمه شدید به  شهرت سیاسی و الگوی دموکراسی امریکا وارد خواهد نمود چنانچه این الگوی مسخ شده دموکراسی در کشور های خاریجی منجر به افزایش روحیه ضد امریکایی در اکثر کشور های منطقه وجهان گردیده است ومردم در مقابل آن حساسیت دارند. .پیشنهاد ما به آقای ترامپ این است که با تغیر استراتژی جدید با توجه به اراده مردم افغانستان مطابق به اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی امریکا احترام بگذارد .                                                                 ترامپ با چالشها جدید در افغانستان رو برو گردیده تنها احترام به اراده مردم افغانستان که سزاوار صلح و امنیت اند به ترامپ کمک خواهد نمود که محبوبیت خودرا درداخل وخارج ارتقا بخشد. 

دکتور علی احمد کریمی _ امریکا