بابه قران و آق پشک : استاد وحیـد قاسمی

عبدالغفار فر زند سلطان مشهور به بابه قیران متولد شهر باستانی تاشقرغان یکتن از چهره های برجسته موسیقی مردمی کشور ما بوده است که قطعات وآهنگهایش تا به امروز به نام سبک قطغنی شهرت دارد و این سبک آمیزه ی از موسیقی ازبکی و ترکمنی سمت شمال افغانستان میباشد.
دسته هنری و همراهانش این نوازندگان بودند: حکیم تنبوری، صمد توله چی، شریف زیربغلی نواز، بابه نور و بچه رحمان.
هنرمند از یاد رفته ی دیگری بنام آق پشک ( پشک سفید ) نیز همروز گار بابه قیران بود که در نواختن دمبوره با او رقابت میکرد و این نکته ارزشمند در کتابی بنامموسیقی در فرهنگ صفحات شمال افغانستاناثر پژوهشی پروفیسور مارک سلوبین،موسیقیدان ونظریه پرداز اندیشمند امریکایی تذکر رفته است که درسالهای 1967- 1968میلادی دراقامت پانزده ماهه اش در افغانستان به تحقیقات موسیقی فولکلور پرداخت.
نغمه معروف بنام پرده گنجشکک نیز برای نخستین بار توسط آق پشک اجرا و توسط پروفیسورمارک سلوبین در تاشقر غان ضبط نوار گردید . سلوبین در کتاب خویش از توانایی و مهارت هردو هنرمند در نواختن دمبوره یاد نموده است . ولی نسل امروز درسمت شمال کوچکترین معلومات باره آق پشک ندارند و او کاملا بباد فرامشی سپرده شده است .
خوشبخنانه از بابه قیران چند اثر تصویری از سال 1358 خورشیدی در تلویزیون ملی موجود است که محمد جان مشهور به بنگیچه را که در نواختن دمبوره همراهی کرده است . بعد از ان برای سالیان درازی بابه قیران بباد فراموشی سپرده شد.
در سال 2009 میلادی من با شاعر گرامی و دوست عزیزم وهاب مجیر روانه تاشقرغان گردیدیم تا اقارب بابه قیران را پیدا کنیم. مردی موسپیدی بنام نورمحمد از اقارب بابه را پیدا کردیم . به گفته نور محمد بابه قیران تا آخر عمرش ازدواج نکرد ودر سال 1996 میلادی یعنی در زمان حکومت طالبان بینایی چشما نش را از دست داده بود و در شهر و بازار گدایی میکرد . تا اینکه در سال 1998 میلادی چشم از جهان پوشید و توسط شخصی بنام زرگر در یکی از قبرستان ها دفن گردید. بعد از مدتی زرگر نیز وفات نمود و اکنون در آن محل هیچ کسی اطلاع ندارد که بابه قیران در کجا دفن گردیده است
روح این هنرمندان عزیز ما شاد و یاد شان گرامی باد.