نقش نیایش و دعا در جنگ با کرونا! دکتور علی احمد کریمی – امریکا

آمارجانباختگان ویروس کرونا و مبتلایان به دوصد ده کشور جهان سیر صعودی دارد تا هنوز در اثر این ویروس زیاد تراز دو ملیون مبتلا و بیشتر ۱۳۷ هزار تلف گردیده است. کرونا زندگی معمولی را در پیشرفته ترین کشورهای جهان فلج ،انزوا عمومی و ترس ازاین بیماری تشویشهای روانی را در همه جا افزایش بخشیده است.قدرتهای بزرگ ، تحلیلگران و سیاستمداران نگرانی دارند که جهان بعد از کرونا چهره دیگر خواهد داشت و پس لرزه های این ویروس که دامن گیر همه گردیده است مشکلات و بحرانهای اقتصادی بی سابقه و بدتر از سقوط های مالی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برای همه درپی خواهد داشت.دنیا مجنون و بویژه دنیای حریص سرمایه دارای مجنون تر خواهد گردید. در کنار بیماری کرونا شایعه سازی و اظهارات نظر های مقامات بلند پایه کشور ها خطر شایعه سازی های کاذبانه مانند تئوری توطئه که آیا این ویروس همه گیر، تولیدی است و یا طبیعی است ؟ سطح بی اعتمادی، بدگمانی و مقابله جویی را میان قدرت های بزرگ را به شکل خطرناک ارتقا بخشیده است وتشویشهای روانی را درمیان مردم معمولی ومیلونها افرادی که مجبور به انزوا گردیده اند افزوده است.

انسانها در کشور های مختلف با پیروی از ادیان و عقاید مختلف با توجه از عجز و ناتوانی علم و با استفاده از تدابیر امنیتی و حفظ مراقبت در مبارزه با این ویروس  با پناه بردن به خدا و توسل به دعا رو آورده اند، همه برای نجات از  افسردگی و نگرانی ترس ازمرگ با نیایش به درگاه خداوند که او در همه جا با ماست و به رفتار و کردار ما نظارت دارد با عقیده راسخ و اطمینان خاطر ، آرامش قلبی وروانی خودرا حفظ می نمایند . انرژی و قدرت دعا وتوکل به خدا از دیدگاه عقل،منطق وحتی تکنولوژی پیشرفته امروز به دور هستند.کارل سیگان دانشمند نامدار آمریکایی میگوید” از خدا گرفته تا دستگاه آفرینش و فرایض دینی همه مرموز و تفحص نا پذیرند.” از دو قرن به اینطرف دانشمندان ،محققان و کارشناسان جهان به این نتیجه رسیدند که دعا موثر ترین، اطمینان بخش ترین وپر انرژی ترین داروی روانی برای انواع بیماری ها می باشد . سرمایه ترین کشورهای جهان برای نجات‌ از ویروس کرونا مردم را به دعا و توسل به خدا دعوت می‌ نمایند. ما مردم افغانستان ملت مظلویم. ازما امنیت ،ثروت ، آزادی،اقتدارملی ،عزت وافتخار، صحت وسلامتی همه چیز رابه سرقت برده اند. مردم ما همیشه برای نجات ازشر وفتنه ستمکاران روزگار به درگاه الهی پناه می برند و با همین ایمان و اعتقاد باخدا تسلیم یاس،افسردگی و نا امیدی نمی گردند. مردم مسلمان ما در سخت ترین آزمایشهای تلخ روزگار خودرا تنها،فراموش شده و بیکس تصور نمی آیند .  هرفردی به اندازه سقف فکری خود خدا را می طلبد.خدا کجاست؟ قرآن کریم می فرماید” هرجا باشید او با شماست.” نه ترسید خدا با ماست” ملا صدرا  فیلسوف معاصر جهان اسلام که به ارسطو شرق درجهان شهرت دارد می نویسد”  خداوند بی نهایت و لامکان و بی زمان اما… به قدر فهم تو کوچک میشود وبه قدر نیاز تو فرو میآید و به قدر آرزوی تو گسترده میشود…. یتیمان را پدر میشود ومادر، محتاجان برادری را برادر میشود… نا امیدان را امید میشود، گمگشتان را راه میشود… رزمندگان را شمشیر می شود، خداوند همه چیز میشود همه کس را… به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، در شرط پرهیز با معامله با ابلیس، بشوییدقلبهای تانرا از هر احساس نا روا و مغز های تانرا از هر اندیشه خلاف و زبانهای تانرا از هر گفتار ناپاک و دستهای تانرا از هر آلودگی  در بازار و بپرهیزید از نا جوانمردی ها، نا درستی ها، نامردی ها…. چنین کنید تا ببینید چگونه در سفر شما در کاسه ای خوراک شما و تکه ای نان شما می نشیند، در دوکانهای  شما کفه های ترازوی تانرا میزان می کند ودر کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند. مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود؟؟؟”   ما فریب مکتب های سیاسی گوناگون را خوردیم. ما درنغمه های اغواگرانه این مکتب ها هم خدا وهم خودرا فراموش کردیم.ما نه توانستیم ازجان خود و فرزندان خود در معامله ها با ابلیس ها دفاع نمایم. ما همه در همه جا قرآن را می خوانیم، بیشتر از همه در قبرستان ها، اما قرآن دانی را نیاموخته ایم ، قرآن برای مردگان نازل نگردیده است.قران برای خوشبختی، هدایت وسعادت ما نازل گردیده است.حضرت علی” ع” می فرمایند ” قران ریسمان استوار است،قران بهار دل وچشمه های دانش است.” قران پناه آورگان و داروی درد های بی درمان است. قران مرا در طولانی ترین دوران مهاجرت در مقابل مرگهای های ناگزیر، نقشه کشی های نامردانه و ناجوانمردانه و توطئه های و خبر چینی های و ناروا نجات داده است. خداوند، محتاجان به عشق را عشق عنایت می نماید. مرگ از پدیده های بی نظیر حیات و نوید به جهان نو و ابدی است.مومنان عاشق اند واز مرگ هراس ندارند واین عشق به مرگ ریشه اصلی پاکی،درستکاری، صداقت ،فداکاری و خودداری از معامله با ابلیس است.

دکتور علی احمد کریمی امریکا