صلح ضعیف بهتر ازجنگ است: دکتور علی احمد کریمی

مردم افغانستان بیشتر ازهر کشوری دیگر سزاوار صلح اند. گفتگوی دولت  با طالبان صفحه جدید و امیدوار کننده  و حسن نیت در جنگ چهل سال افغانستان است.

دستیابی به آتش بس و توافقنامه صلح دو چالش بزرگ برای  پایان بخشیدن به این جنگ طولانی است. به هراندازه که مذاکرات پیچیده باشد باز هم مذاکرات صلح ولو ضعیف بهتر از ادامه جنگ است. امریکا  به آینده گفتگو میان دولت کابل وطالبان خوشبین است . وزیرخارجه امریکا از هردو طرف دعوت نمود تا  مسئولانه نظام سیاسی آینده خودرا تعین نماید وبه هردو جانب اطمینان بخشید که شما تنها نیستید و تمام دنیا روی موفقیت شما حساب می کند.

پمپئو با اظهار این مطلب که امریکا از افغانستان مستقل،متحد ودموکرات حمایت می نماید بار مسئولیت بزرگ سیاسی و اخلاقی را بردوش نمایندگان دولت وطالبان گذاشت  تابا استفاده از این فرصت تاریخی خود بدون مداخله دیگران سرنوشت کشورخودرا تعین نمایند .حسن نیت آمریکا به هدف ترک آبرومندانه از افغانستان که واشنگتن دراقدامات خود درجهان نیازمند پاسخگویی و عذر خواهی به کسی نیست بیانگر بازنگری سیاست کاخ سفید در امور افغانستان است.

به باورکارشناسان امریکا در امور آسیا ” مسله واشنگتن مذاکرات صلح نیست بلکه عقب نشینی امریکا از افغانستان است . ” زلمی خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا  با اشاره به اهمیت  امضای موافقتنامه صلح در قطر خاطر نشان گردانید که بعد از امضای این موافقتنامه یک سرباز آمریکایی درجنگ افغانستان کشته نه شده است.امریکا با وجود این خوشبینی به طالبان وانمود گردانید که واشنگتن ،مانند مردم افغانستان امارات خود ساخته طالبان را نمی پذیرد و سازمانهای جهانی نیز  از دست آورد های مثبت ۲۰ سال اخیر در زمینه های مختلف تعلیم وتربیت،جامعه مدنی،آزادی بیان وحقوق زنان حمایت می نمایند.بی احترامی به سرنوشت اردوی ملی افغانستان بی احترامی به دفاع از تمامیت ارضی افغانستان است.

به باور کارشناسان مذاکرات صلح روند بغرنج و طولانی را دربرخواهد گرفت ولی مهم آنست که  روند نخست مذاکرات سر آغاز آتش بس درکشور گردد.

دکتور علی احمد کریمی امریکا