آیا تاریخ تکرار میشود: احمد سعیدی

بار بار شنیده بودم که تاریخ تکرار نمیشود چون به من گفته شده بود که اجزاي تشكيل دهنده تاريخ در زمان و مکان مختلف متفاوت اند، اما حالا بدون تردید به چشم سر میبینم و باور دارم که تاریخ تکرار میشود. شاید روز و ساعت های تاریخ تکرار نشوند اما عناصر تاريخی و اجزاي آنها تكرار پذير اند.

آنچه را كه میخواهم به نام تكرار تاريخ  با شما شریک سازم منظورم اين نيست كه حوادث تاريخ تكرار مي شود بلکه با گذشت زمان با روشن شدن حقایق باید باور داشت که تاریخ تکرار میشود زمینه ساز تکرار تاریخ شرایط

عینی و ذهنی است که با گذشت زمان پرده های چشمان کور میدرد و حقیقت را کور دلان به چشم سر  میبینند و شاید خجالت هم بکشند. عوامل و انگیزه های که موجب تکرار تاریخ میشود عبارت اند تجدید نظر در باور ها و وداع گفتن به قضاوت های کور کورانه و نا عاقبت اندیشانه اینها اند که زمینه تکرار تاریخ را فراهم میسازند. 

هرگز نه تنها فراموش من بلکه فراموش تاریخ و همه فرزندان صدیق این وطن نخواهد شد که شهید دوکتور نجیب الله رهبر پر افتخار و اندیشمند مردم افغانستان چقدر بز دلانه چقدر خائنانه به دستور دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان توسط مزدوران سیاه رو و بیگانه پرور بتاریخ پنجم میزان سال ۱۳۷۵ یکجا بدون موجب با برادرش بخاطر گناه وطن دوستی به پای چوبه ای دار برده شدند و مظلومانه به شهادت رسیدند. اما برعکس دشمنان سیاه دل و نفرین شده بخاطر به شهادت رساندن دوکتور نجیب الله نفرت و ننگ تاریخ را کمایی کردند.

تاریخ تکرار میشود چقدر دل پذیر و مایه افتخار است که با گذشت ۲۴ سال از این حادثه خونین و ننگ تاریخ که به موجب آن دوکتور نجیب الله قربانی شد یکبار دیگر با جراات و همت بالا بلند در پنجم میزان امسال رهروان راه دوکتور نجیب الله شهید کمر همت بسته اند تا سالروز شهادت این مرد خوش نام را بشکل شاندار و با افتخار  با حضور داشت هزار ها مرد و زن پیر و جوان در خیمه لویه جرگه یاد بود نمایند.

باور دارم با در نظرداشت شرایط موجود دشمنان دیروز و خود فروختگان امروز همه به این باور و نتیجه رسیده اند که شهید دوکتور نجیب الله یک رهبر واقعی وطن دوست آگاه از سیاست های ملی و بین المللی بود.

نام و اعلان مصالحه ملی بشمول مذاکرات بین الافغانی برای مخالفین همان وقت از جمله ابتکارات تاریخی و جراات مندانه شهید دوکتور نجیب الله شمرده میشود نام مصالحه ملی با نام شهید دوکتور نجیب الله در تاریخ افغانستان محکم گره خورده است و به نام آن رادمرد شهید پیوند نا گسستنی دارد.

 امیداوارم رهروان بر حق راه دوکتور نجیب الله بتاریخ پنجم میزان امسال بتوانند پیام های دل گرم کننده ای را بخاطر ادامه تحقق دمکراسی عدالت اجتماعی و مردم سالاری و بخاطر فردای بهتر افغانستان عزیز در سطح ملی و بین المللی داشته باشند. من شخصاً با تکرار این تاریخ که یکبار دیگر نام و باور های دوکتور نجیب الله در سالروز شهادتش شجاعانه با آواز بلند طنین انداز خواهد شد خوشحالم چون میدانم و باور دارم که شهید نجیب الله فرزند برومندی بود که جز منافع ملی و سعادت مردم افغانستان دیگر آرزوی نداشت روز های محدودی مانده است بزودی سالروز شهادت دوکتور نجیب الله تجلیل خواهد شد امیدوارم این تجلیل موجب رو سیاهی دشمنان دوکتور نجیب الله و زمینه ساز اتحاد و اتفاق در بین رهروان راه این شهید خوشنام گردد.