کنفرانس ژنیوا برای افغانستان ۲۰۲۰: احمد سعیدی


محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان  به هدف اشتراک در کنفرانس ۲۰۲۰ افغانستان عازم سویس گردید، در این سفر، وزیر امور خارجه را آقای عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه، عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری، عبدالحبیب ځدران معین مالی وزارت مالیه و جمعی از رؤسا و مشاورین وزارت های امور خارجه و مالیه جمهوری اسلامی افغانستان، همراهی می کنند.

گفته میشود که هیئت افغانی میخواهد در نشست ژنیوا پیشنهاد کند که چهار ملیارد دالر برای افغانستان کمک شود اینکه دنیا بعد از این کمک میکند یا خیر حرف بعدی است.


اما به باور من خیلی مشکل خواهد بود که دنیا دیگر بدون قید و شرط افغانستان را کمک کند.
کنفرانس ژنیوا برای افغانستان ۲۰۲۰، تحت عنوان “صلح، رفاه و خود کفایی روز دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹ برابر با ۲۳  نوامبر ۲۰۲۰ برای دو روز ادامه میابد. در این کنفرانس بیشتر از ۱۰۰ دولت و سازمان بین المللی، اشتراک مینماید.
در این نشست که قرار است، به روز دوشنبه و سه شنبه هفته جاری در شهر ژنیو کشور سویس برگزار گردد، نمایندگان کشورها و سازمان های بین المللی تعهد شان را در راستای مساعدت های مالی و حمایت سیاسی از افغانستان برای چهار سال آینده، اعلام خواهند کرد.
این کنفرانس توسط افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد برگزار می گردد.