سنگي نامه نوشته : نذیر ظفر

هنر مــــــــــند گرانسنگ است(سنگی) = همیشه صاف و یکرنگ است( سنگی)

عـــــیاری اســــــــت میراث از تبارش = قنــــــاری ای خوش آهنگست (سنگی)

(ظفر)

(تاریخ سینما در جهان 125 سال قدامت دارد از آخرین سالهای قرن 19 تا آغاز قرن 21 تصاویر متحرک به تد ریج از کاروانهای شادی شروع شد و تا آنجا پیشرفت کرد که به یکی از مهمترین ابزار های ارتباطات و تفریحات و رسانه ی پر تعداد قرن 20 تبدیل شد)

اما در وطن ما تاریخ سینما را در اوایل سده بیستم مینگارند که وارد افغانستان گردیده است.و در سالهای 40 و 60 خورشیدی رونق خوبی داشته که بعدا با تحولات اجتماعی رو به رکود نموده و بعد از ترد طالبان از وطن دوباره رو به بهبود نهاده است .و

هنر دارای هفت شهر است که متا سفانه در وطن ما این هفت شهر با قفل های تعصب مسدود شده با وجودیکه هنر سالاران پیشین  با فدای کاری توانسته اند از میان سنگلاخ تعصب عبور کنند و غنای هنر را با عرق ریزی  برای مردم عرضه نمایند و جان های شیرین شانرا نذر خدمت به خلق الله نمودند و اما با تحولات دهه هفتاد و دگر گونی وطن ؛ هنر هم دگر گون و دستخوش بی هنران گردید و دلقک های بازاری بنام هنر و هنر مند در میدان چپاول وطن خود را تمویل مادی نمودند و آنچه اربابان بی هنر را پسند اید همان کنند و خود را هنر مند خوانند .

سینما گری که از بین مردم خاسته و در قلوب مردمش نشسته محترم سلام سنگی گرانسنگ است که هر فیلم و کار کردش باعث خشنودی قاطبه مردم گردیده است  محترم سلام سنگی هنر پیشه شهیر افغانستان است که در سال 1328 خورشیدی در ولایت زیبای و خوش آب و هوای پنجشیر در یک فامیل متدین دهقان دیده به جهان گشوده و مکتب را در ( سنکونه ) به پایان رسانده و تخلص زیبایش را با خلوص نیت مسمی به ( سنگی ) نموده است و در سال 1353 به سینما رو آورده و در سال 1357 در اداره هنر و ادبیات رادیو تلویزیون ایفای وظیفه میکرد و با رهنمایی های مرحوم هنر سالار توانا رفیق (صادق ) در درامه ها نقش آفرینی میکرد که از رهنمایی های استاد مرحوم رفیق صاد ق کسب فیض نموده است  و در فلمهای بیگانه ، گناه زیبا درخشیده است وی با صدای رسای که دارد در شهنامه خوانی زبانزد مردم است ، سنگی مرد سنگین با تمکین و سجا یای راستین است که نمیتوان وی را با دیگران مقایسه کرد ، در رول هایش همیشه موفق ودر رفاقت صادق است و با صدای گیرای مردانه اش خیلی متواضح است تا جایکه من ازین هنر مند شناخت دارم وی دارای قلب روف و شخص معتقد است که بر مادیات چندان اهمیت نداده و نمیدهد ؛ از زنده گی مهاجرت با اینکه لذت نمیبرد ملول خاطر میباشد و جبر زمان وی را مانند سایر هنر مندان به غربت مهاجرت بسته است .

وی با فامیل محترم اش در کشور آسترالیا بسر میبرد و از خداوند منان برایش عافیت مستدام و تو فیقات بیکران تمنا میکنم .