دانلودکتاب افغانستان درمسیر تاریخ جلد اول؛ جلد دوم به زبان دری و انگلیسی و هم چنان ترجمه جلد اول و دوم به زبان پشتو.

جلد اول افغانستان در مسیر تاریخ – فارسی دری -پی دی اف -دیجیتالhttps://ia601001.us.archive.org/…/Jild1BW…/Jild1__BW_LOW.pdf
جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ – فارسی دری- چاپ اول – پی دی اف دیجیتالhttps://ia800105.us.archive.org/…/Afghanistan_in_Course_of_…
جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ- انگلیسی – چاپ اول – پی دی اف دیجیتالhttps://ia800107.us.archive.org/…/Afghanistan_in_the_course…
افغانستان در مسیر تاریخ (جلد اول و جلد دوم )— ترجمه پشتو — پی دی اف –http://afghandata.org:8080/…/azu_acku_ds369_4_ghain22_1393_…

You can read both volumes completely free of charge in pdf form in following links:شما میتوانید کاملا مجانی هر دو جلد کتاب را که به صورت پی دی اف در انترنت موجود است دونلود کنید یا بخوانید . پیروز باشید جلد اول افغانستان در مسیر تاریخ (فارسی دری) :  
https://archive.org/details/Afghanistan_in_the_course_of_history_Ghubar

جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ (فارسی دری)چاپ اول: 
https://ia601503.us.archive.org/15/items/AfghanistanIntheCourseOfHistoryVol2/Afghanistan_in_Course_of_History_Vol2_Mir_Gholam_M_Ghobar_MohsinPubs.pdf
  
جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ ، چاپ اول( انگلیسی): 
https://ia600107.us.archive.org/20/items/AfghanistanInTheCourseOfHistorybyGhobarVol2English/Afghanistan_in_the_course_of_history_Mir_Gholam_M_Ghobar_vol2__English.pdf

3 دیدگاه برای «دانلودکتاب افغانستان درمسیر تاریخ جلد اول؛ جلد دوم به زبان دری و انگلیسی و هم چنان ترجمه جلد اول و دوم به زبان پشتو.»

  1. بازتاب: phuket legal firm

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.