آخند شیعه را با طالب سنی چی کار؟ … نوشته عثمان نجیب

تذکر: در محشری از اصطبل هایی که علیه کشور ما و به خواست نابخردان حاکم بر سرنوشت ما، همه وحش می پرورانند هیچ کسی کوتاهی نه کرده است.

از هیچ گوشه ی جهان هیچ صدایی را نه شنفته ایم تا کسی علیه ما اعلام مستقیم جنگ و ستیز کرده باشد، مگر جهان گشایان ‌قدرت مندانی که نیازی به اعلام جنگی یا کسب اجازه یی نه داشته اند.

روش سه صد سال پسین و با مرگ احمدشاه ابدالی بی گانه پروری قدرت طلبان سلطنت و پادشاهی های خودکامه یی بوده که برای احراز قدرت به اهرم های قدرت جهانی سر سجده خمانده و برای نمایش قدرت از کشته های افغانستانی های اصیل پشته ها ساخته و از سر های شان کله منار ها.

هیچ گاه نما یا کهن نگاری اصلیت هویت بومی و قلم رویی یا آریایی بودن آنان را صریح و بدون حیرت نشانی نه کرده و حتا طی گذشت زمان پسا احمدشاه درانی هم که نام تحمیلی افغانستان بر کشور ما تحمیل کردند.

و ما در حیات خود هم در واپسین دو دهه و اندی دیدیم‌ که با قرار گرفتن در برده گی و‌ غلامی موافقان و مخالفان با ملت چه ها کردند؟

آخند شیعه را با طالب سنی چی کار؟

من از این وامانده گی های منحصر به فرد کودکانه ی رهبران ایران در شگفت ام.

می گویند انقلاب اسلامی صادر می کنیم، هزاران مسلمان سنی را به شهادت می رسانند، می گویند گستره‌ی اسلام را گسترده تر می سازیم، علیه کشور های اسلامی در جنگ و شماطت هستند،

می گویند راکت بالستیک ساخته ایم که عبارت نابودی اسرائیل در آن ها حک شده، اما راکت ها را همه طور مستقیم بر سر مسلمانان یمن و لبنان و عراق و سوریه و غیر مستقیم علیه افغانستان و کشور های مسلمان استفاده می کنند، می گویند توانایی بلند امنیتی و نظامی داریم، باز مهاجرین مجبور و ناچار افغانستان مقیم ایران را به جبر و فریب مذهبی به روال خود شان در لشکر فاطمیون می فرستند و با شهدا و زخمی های شان مانند غیر مسلمان برخورد و کالبد شکافی شان کرده همه هست و بود خداداد وجود شان را می دزدند. ملت خود را می‌کشند و شهید می سازند، نام شان را عمال بی گانه می نهند.

ماجرا چیست؟

همه جهان و خود شان می دانند،‌ اما هیچ کس به روی خود نه می آورند.

حالا فقط یک سوال داشتم، از خمینی که چهره اش را در مهتاب می دیدند، تا خامنه یی که امیر مومنان جهان می نامندش! یک اقدام بسیار کوچک عملی، جزء لفاظی را علیه اسرائیل و آمریکا که به نفع فلسطین یا جهان اسلام باشد نام بگیرید. تمام تقابل و تصادم این آخند های پلید فقط با جهان اسلام و مسلمانان جهان به شمول ملت رنج دیده ی خود شان است و بس. در عوض چاق شدن پهنه های پیدا و پنهان منافع خود این تروریست ها است که هر روز می شکفد. چی گونه پدافند هوایی دارید که این گونه جاهل است که نه می داند کدام هدف است و کدام غیر هدف؟ آن هواپیما که از عربستان سعودی پرواز نه داشت و با بیشترین سرنشینان بی چاره و بی خبر و خود شهروندان تان از فرودگاه خمینی تان پرواز کرده بود.

حالا که اوضاع آشفته حالی افغانستان را کرگسان و لاش خوران از هر سویی به نفع خود چنگ

می اندازند و منقار های چنگ و گوشت خوار شان تیز تر کرده اند، آخند های ایران هم پر و‌ بال گشودند تا از قافله ی لاش خوران عقب نه ماند.