پوهاند مجروح قربانى انعكاس راى و نظر مردم مظلوم : میرعبدالواحد سادت

در (١١ )  فبروری ( ١٩٨٨ م )  پوهاند سید بهاالدین مجروح ، دانشمند بزرگ، فیلسوف ،استاد سابق پوهنتون کابل و خالق اثر ماندگار اژدهاها خودی ،  « بجرم » بلند کردن خواست ونظر مهاجران مقیم پاکستان در رابطه به آینده کشور شان، بدستور آی اس آی توسط تنظیم های افراطی افغانی (زیادترین اتهام متوجه حزب اسلامی حکمتیاراست ) در سال (1۹۸٨م) مظلومانه به شهادت رسید .(روانش شاد و نفرین باد بر قاتلان سفاک آن)

نتیجۀ نظر خواهی، این حقیقت را برملا ساخت که مهاجران افغان طرفدار حل و فصل سياسى و تا ( ٦٥ ، ٧١ ) فيصد اشتراك كنندگان  از شاه سابق طرفدارى و رهبران تنظیم های جهادی با کمترین رای( ٤٥ ، ٠ ) مورد تأیید مردم قرار ندارند .

البته اين تنها پوهاند مجروح فقيد نيست كه توسط پاكستان به شهادت رسيده است ، اى اس اى در تمام اين قريب به نيم قرن تمام شخصيت هاى با اعتبار را كه به نوعى در راستاى منافع و مصالح افغانستان قلم و قدم زده اند ، از بين برده است كه :

جنت خان غروال ، حسن خان كروخيل ، جنرال كتوازى ، عبدالاحد خان كرزى ، محترمه مينا و … شامل اين فهرست طولانى از قربانيان مى باشند كه روان همه شانرا شاد ميخواهيم .

در احوال ناهنجار كنونى نيز ، سر نخ تمام قتل هاى هدفمند و زنجيره يى از شخصيت هاى روحانى ، روشنفكران و ژورناليستان به استخبارات پاكستان ميرسد كه توسط عمال تروريست ان انجام ميابد، تا فکر و صدای ملی را خاموش سازد  .

پوهاند فقید مجروح در زمره محدود روشنفکران مخالف دولت وقت بود که با درک از حساسیت زمان، سوال چگونگی برخورد با افغانستان بعد ازخروج قوای نظامی اتحادشوروی را مطرح ونظر خواهی را در میان مهاجران افغان براه انداخت.

من با نوعی “تابوشکنی”، ضمن تبجیل از یک شخصیت بزرگ علمی کشور ( وهمچنان مخالف با حزب ودولت که من منسوب آن بودم)، که مظلومانه و در دیار غربت توسط دشمن مشترک به شهادت رسیده، حرمت  و ارزو می نمایم : 

اکنون که افغانستان آماج زشترین موج بنیادگرایی لجام گسیخته « اسلامی » و ذهنيت تكفيرى قراردارد، خواست زمان چنین است که: روشنفکر افغان اعم از چپ، راست و میانه که برمبنای “حب الوطن من الایمان” در طیف های مختلف و متخاصم قدم و قلم زده است؛ با عبرت از گذشته های دردناک، حلقه اساسی مصالح علیای افغانستان را تشخیص وبا چنگ زدن بخواست واقعی مردم مظلوم و به عزا نشسته افغان در دفاع از صلح واقعى كه خواست اساسى مردم و رمز بقاى افغانستان است  و حق حیات مردم وحق گذار کشور شان به شاهراه صلح، حیات مدنی، عدالت و ترقی، صدای شانرا متقرب و بدون چشم داشت بقدرت وبدور از بازیهای جیوپولوتیک اجانب، اهداف شوم دشمنان تاریخی افغانستان را افشا و با آن مقابله نمایند .

خوشوقتم كه فرزند برومند و دانشمند پوهاند فقيد جناب نعيم مجروح فعالانه تلاش دارد ، تا اثار استاد فقيد را معرفى و نشر نمايد كه توفيق مزيد شانرا ارزو ميبرم . 

با حرمت

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.