فراز و نشیب ها از امضا موافقتنامه امریکا با طالبان : احمد سعیدی

يکسال از موافقتنامۀ امريکا با طالبان در دوحه ميگذرد. دراين مدت فراز و نشيب های گوناگون سياسی و نظامی را در داخل و خارج کشور شاهد بوده ايم. مهمترين آنها عبارت بودند از: حاتم بخشی اعتبار سياسی و بالابردن سطح طمع به قدرت رسانيدن طالبان از جانب ادارۀ ترمپ، برآورده شدن خواست طالبان در مورد آزادی پنجهزار زندانی، برطرف شدن عمليات و حملات طالبان در پايگاه های نظامی قوت های امريکا و ناتو در افغانستان، تشديد بی سابقۀ خشونت و جنگ از جانب طالبان در برابر قوت های نظامی و افراد و اشخاص ملکی کشور، بالارفتن سطح تهديدات امنيتی از قبيل انفجار وسايط نقليه و قتل های هدفمند اعضای جامعۀ مدنی، خبرنگاران، ملاامامان و فرهنگيان در شهرها و بخصوص در شهر کابل، تزئيد سفرهای شخصيت های سياسی غير دولتی و هيئت های دولتی و هيئت های طالبان به کشورهای همسايه و منطقه، ناروشن بودن تصاميم ادارۀ جوبايدن و قوت های ناتو در قبال باقی ماندن و يا خروج قوای شان از افغانستان، سردرگمی جريان مذاکرات هيئت های دولت و طالبان در دوحه و غيره.

دراين مدت يکسال فراز و نشيب، ما شاهد دگرگونی های رنگارنگ مشخصات سياسی و اجتماعی در وجود برخی از شخصيت ها و آدم های بوديم که تا پيش ازان هيچ مشکلی در برابر نظام کنونی نداشتند، اما با گرم شدن تبليغات و پروپاگندهای به اصطلاح، سهیم شدن طالبان در قدرت؛ تعدادی از چنين اشخاص و افراد ابن الوقت با استفاده از بکاربرد اصطلاحات جهاد مقدس، موجبات ايجاد تحريک و برانگيختن انگيزه های ناخوشايند در جامعه را فراهم ميسازند.

بدون شک “جهاد” کلمه و عمل مقدسی است که استفاده و پيروی ازان، در آيات متبرکه و احاديث نبوی صراحت کامل دارد.

اصولا به اجرای کار آسان جهاد گفته نمی‌‌شود، بلکه به اجرای کارهای سخت در راه خدا جهاد گفته ميشود. مهمترين جهاد، مبارزه با نفس و تزکيۀ آن است. جهاد با نفس نوعی خودسازی است و این که انسان با نفس خود مبارزه کند، کار دشواری است. قرآن کريم بر روی این اصل تکیه ویژه‌ای دارد. خداوند در سوره مبارکه شمس که بیشترین سوگند در آن بیان شده است و سه مورد از این سوگندها، سوگند به ذات خود خداوند است، بعد از ذکر یازده سوگند بحث خودسازی را مطرح کرده و می‌‌فرماید: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، به حقیقت که رستگار شد آن کس که خود را از هر بدیی پاک کرد و بیچاره شد آنکه خود را پاک نکرد.”

روايت است که پيامبر اکرم صلی الله و عليه و آله به گروهی از صحابه بعد از بازگشت از جنگ، فرمودند: “مَرْحَبا بقَومٍ قَضَوُا الجِهادَ الأصْغَرَ و بَقِيَ الجِهادُ الأكْبَرُ، خوشامد مى‌‌گويم به گروهى كه جهاد اصغر را انجام دادند، اما جهاد اكبر همچنان مانده است.” پرسیدند: “يا رسولَ اللّه، و ما الجِهادُ الأكْبَرُ؟، اى پيامبر خدا! ای رسول خدا جهاد اکبر چیست؟” “قالَ: جِهادُ النَّفْس، فرمود: جهاد با نفْس”

همچنان پيامبر اکرم (ص) فرمودند:

“المجاهِدُ مَن جاهَدَ نَفسَهُ فی الله عزَّوجلَّ، مجاهد کسی است که در راه خدا با نفس خویش پیکار نماید”.

مردم عزيز کشور ما باخبر باشند که مبتنی بر فتوای علمای کشور و جماعۀ علمای خارج از کشور، تداوم جنگ کنونی در افغانستان که منجر به ويرانی، قتل و کشتار فرزندان مسلمان اين سرزمين ميشود، مجوز شرعی نداشته، حرام است. بکاربرد کلمۀ جهاد و سوء استفاده ازان دراينجا يک عمل غيرمنصفانه و ناروا  شمرده ميشود. بنابران انجام اقدامات و تلاش ها و مساعی خيرخواهانه و مصلحانه بخاطر توافق طرفين جنگ به آتش بس و رفع خونريزی در خانۀ مشترک افغانها، وظيفۀ هريک از ما شمرده ميشود.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.