سفر بی موقع و بی ثمر اشرف غنی در امریکا: دکتور علی احمد کریمی

اشرف غنی با وزارای کلیدی دولت درشرایط فوق العاده بحرانی که طالبان به حملات گسترده خود درمناطق مختلف کشور ادامه می دهند و به دروازه های شهرکابل نزدیک گردیده اند به در کاخ سفید پا گذاشت . معمولا سران کشور جهان درموقع بحران سفرهای رسمی خودرا قطع می نمایند تادرکنار مردم خود باشند. سفر غنی در شرایط ادامه جنگ ازلحاظ فلسفه سیاسی ارتداد وازلحاظ اخلاقی اهانت وبی احترامی به وطن ومردم مابود .صحنه های پرواز سفر رئیس جمهور ازکابل تا واشنگتن  نمایشی از تراژیدی نگران کننده ونا امیدی ها برای مردم افعانستان  وحتی کشور های همسایه بود،  جنگ های روز های آخر،  کشورهای همسایه را وادار گردانید تا تدابیر عاجل واظطراری امنیتی را درمرز های خود اتخاذ نمایند. به نوشته روزنامه کامیرسانت چاپ مسکو  فرار نظامیان وسربازان افعانستان  به کشور های ازبکستان و تاجکستان ، آنها را  ملزم گردانیده تا حالت اظطراری در مرز های خود اعلام نمایند. تحفه

 مطبوعات امریکا برای غنی دور از عرف دیپلماسی بود، روزنامه مشهور والسترید پیش ازورود اشرف غنی  به امریکا   زنگهای خطر را به صدا در آورد  “دولت کابل شش ماه بعد از خروج نیروهای امریکا سقوط می نماید. “سفر بی موقع و  بی ثمر اشرف غنی در این شرایط بحرانی حتی برای سران کشور های که برای گرفتن امتیاز سیاسی تشنه دیدار آقای بایدن هستند تاسف آور و تعجب آور بود. هدف اصلی این سفر به باور کارشناسان عرض حال از ستم سیاسی ترامپ و دادن امتیاز به طالبان بود که دولت وی را به رسمیت نمی شناسند و او قربانی معامله گردیده است. زمان به نفع غنی که بر توسن سرکش یکه تازی سوار است کار نمی کند. زمان تغیر نموده است.  در آغاز این دیدار بایدن خطاب به غنی و عبدالله دو رقیب عصربحرانهای سیاسی  گفت”، زمان آن فرا رسیده است تا سربازان امریکا از افغانستان خارج گردند،مردم افغانستان باید خود شان درمورد آینده خودشان تصمیم بگیرند.”  اشرف غنی به رسم تعظیم،  فرمان سلطان را مبنی برخروج نیروها از افغانستان ستایش نمود و اظهار داشت ما به تصمیم امریکا به دیده احترام می نگریم، او در این دیدار فاقد ابتکار عمل بود وبه جای اینکه به امریکا پیشنهاد نماید که با استفاده ازقدرت ونفوذ خود

 به طالبان فشار آورد تا ازطریق مذاکرات سیاسی و مسالمت‌آمیز به انتقال قدرت موافقت نماید،طبق عادت همیشگی به قدرت نمایی پرداخت که او براوضاع کنترل دارد، پیشگویی ها ونگرانیهای سازمانهای امنیتی امریکا وجهان را بعد از خروج نیروهای امریکا با لبخند ساختگی تکرار افسانه بافی های  گذشته نامید . عصر زوال یکه تازی غنی فرارسیده است. طالبان وحتی اکثر نیروهای سیاسی که طی این مدت در تقسیم قدرت وثروت با او شریک بوده اند منزوی گردیده اند وهمه  دولت غنی رادولت بحرانهای بی اعتمادی می دانند. با توجه به دوران بحرانهای بی اعتمادی و بی کفایتی ها و جعل کمیسون انتخابات وچالشهای بی امنیتی حساسیت ها در مقابل غنی افزایش می یابد و این بحرانها ابتکار سازمانهای جهانی را در مبارزه با خشونت در افعانستان تحت الشعاع قرار داده است  . امنیت ملی و وحدت ملی ما در خطر است  واگر افغانستان این بار دچار جنگ داخلی گردد کشورهای همسایه ومخصوصا روسیه،چین وایران  بی تفاوت باقی نه خواهند ماند و وضع افغانستان بدتر از سوریه خواهد گردید. سخنان آقای بایدن که امریکا بعد ازخروج نیروهای خود به همکاری های پایدار در زمینه های مختلف ادامه خواهد داد  بدان معنی است که امریکا با دادن تلفات بیشتر از۲۴۰۰ و ۲۰ هزار زخمی و ملیارد ها دلار نمی تواند میدان را برای رقبای خطرناک ژئوپولتیک خود خالی بگذارد، امریکا می خواهد که با هزینه کمتر براوضاع کنترل داشته باشد. آقای بایدن  با پذیرش غنی همزمان به طالبان نیز وانمود گردانید که در روش خود تغیر بدهند وبا توسل به زور از گرفتن قدرت خوداری ورزند در غیر آن برای جامعه جهانی مشروعیّت نه خواهد داشت و اشتباه بیست سال پیش را تکرار نه نمایند. ما توصیه ها و گوشزد های پشت پرده آقای بایدن را درباره سرنوشت سیاسی غنی و آینده مذاکرات برای دستیابی به صلح وانتقال قدرت بطور مسالمت‌آمیز نمی دانیم ،همین قدر می دانیم که بایدن به خاطر دفاع ازمنافع امریکا حتی به سران ورهبران  ناراضی جهان ، گوشزد می نماید تا از  سیاست های مخالف امریکا خوداری ورزند. غنی در این سفر حرف و پیشنهاد تازه نداشت و کارنامه سیاسی دوران غنی سیاه ترین دوران تاریخ افغانستان و بدنام ترین سالها برای دو حزب حاکم وحتی مردم امریکا بوده است. مردم ما به اردوی ملی خود افتخار می نمایند ،باکمال تاسف تلفات اردوی ملی درزمان اشرف غنی درتاریخ کشور بی سابقه بوده است وطبق گزارشهای موثق تعداد تلفات اردوی ملی از زمان تهاجم امریکا ومتحدین آن ۶۶ هزار و  هزاران مردم معمولی ومیلونها آواره قربانی این دوره سیاه گردیده است.

دکتور علی احمد کریمی