سلام هموطنان گرامی و رفقای عزیز من،‌ سلام به تو انسان روی زمین : محمد عثمان نجیب

گر چی عیدی برای ما نماندند و همه خار های یأس به ما کاشتند، اما هر رویداد منفی نشانه های مثبتی هم دارند، همدلی، همصدایی، قیام ملی سراسری ملت شجاع ما علیه متجاوزان و بسیج برق آسا و دواطلبانه‌ی مردم سلحشور ما بدون در نظر داشت جنسیت، و زبان و موقعیت و پیروزی های قوای مسلح نیرومند و فرزندان با افتخار ما در میادین نبرد و وارد شدن تلفات سنگین و غیر قابل انتظار برای فوج متجاوز پاکستان، امید ها را در دل های مان زنده میسازد و ساخته است.

پیروزی و شکست دو طعم شیرین و‌ تلخ در نبرد های حماسی و حماسه سازی ها به خصوص در جنگ های کبیر دفاع میهنی اند که به یمن مدد خدا طعم پیروزی بر لشکر تلخی ها حتمی است و جاودانه، پس مأیوس نباشیم و دعا کنیم تاذخداذاز شر این دجالان حاکم بر ما ما را نجات دهد.

آمین یا رب العالمین.متأسفانه تا تاریخ ۲۳ همین ماه تلفن، وتساپ، وایبر و ارتباط ندارم. عید را از قبل به همه‌ی شما عزیزان و‌ فامیل های محترم تان و همه هموطنان گرامی ام و همه مسلمانان در سراسر جهان تبریک عرض میکنم. تلفنم فعال شود،‌ در خدمت ام. تا یک هفته‌ی دیگر همین ایمیل و فیسبوک وسیله‌ی ارتباط ماست. هدایاتی باشد مجری اوامر تان خواهم بود. ایام به کام تان و آرزوی تأمین صلح و ‌پیروری منسوبان دلیر قوای مسلح عزیز ما و همه ملت شجاع خود را در دفع دسایس غنی و کرزی و باداران شان دارم.آگاه باشیم از آمریکا تا انگلیس و از عربستان ‌و همه اعراب تا هند و ایران و ‌روسیه ‌و چین که همه برای ویرانی ‌مُلک و شهادت ما و ملت ما کمربسته اند و بنام دوست و دشمن هر روزه ماتم می آفرینند. ملت نستوه ما هماره سر از تلِ خاکستر های عملکرد ویران‌گران و‌ مستبدان بلند کرده اند، ارجند خسته و اندوه‌بار انا سربلند و با غرور زیسته اند. به یاد می‌آوریم شهدای دست قاتلان ما را در صفوف قوای مسلح، در دانشگاه ها و مدارس و آموزش‌گاه ها و جاده ها و در خواب گاه ها و در کارگاه و در هرگوشه گه شکار تیر، تیراندازان و ستورانِ نکبت چهره‌ی اجنبی می شوند.

اما درد جانکاه آن است که توسط گوداگیان شناخته شده امپریالیسم در زیر پوست ملت ما خانه کرده و بر ما حکم می رانند، روزی می‌رسد که به لطف خدا آفتاب پیروزی و‌ مهتاب کامگاری ها بر ملت ما و نسل های آینده‌ی ما روز و شب هایی نورانی ارزانی ما خواهد کردند که اُمِ میهن ما را راحت ببینیم و سیمرغ های سیمین تن هستی ما در سپهر آبی میهن ما همچون نورِ میترا بتابند و قوس قزع یا همان رنگین کمانِ نظیف و دل انگیز ما را‌ بر رخسار های خسته‌ی مان نور افشانی کند. مخلص مدام وطنداران ام و انسان روی زمین ام و دیده به راه دعا های تان. عید مبارک. محمد عثمان نجیب

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.