گردهمآیی وراهپیمایی دانشجویان افغانی دانشگاه های امریکا بر ضد  جنایات بشری طالبان پاکستانی  در افغانستان : شکرالله کهگدای

  دانشجویان افغانی دانشگاه های شمال کالیفورنیای ایالات متحده دریک گردهمآیی وراهپیمایی اعتراض آمیز, جنایات بشری طالبان پاکستانی را درافغانستان محکوم کرده خواستار مجازات آن گروه ویرانگر شدند.

  دانشجویان دانشگاه های شمال کالیفورنیا به روز یکشنبه 25 جولای در مرکز شهر سان فرانسیسکوی کالیفورنیا گردهم آمده برضد حملات و جنایات بشری طالبان در داخل افغانستان اعتراض کرده خواهان به محاکمه کشانیدن رهبران طالبان ومجازات آنها شدند.

  دراین گردهمآیی از  پاکستان و آنهایی  که طالبان را حمایت مالی وتسلیحاتی میکنند خواسته شد تا به حمایت خود ازاین گروه تروریستی خاتمه داده از کشتار مردم افغانستان دست بردارند.

دراین گردهمآیی از همه افغانستانی های که درکشورهای دیگر زندگی دراند خواسته شد تا درمقابل دفتر سازمان ملل متحد وسفارت های کشورهای پاکستان, امریکا  و انگلیس به گردهمایی پرداخته صدای اعتراض شانرا بلند نمایند.