اشراف بدخشان، در را به رویش بستند: محمد عثمان نجیب

 فرمانده حبیب وردوجی رزمندۀ مقاوم بدخشان و سرگردانی در کابل

قوماندان حبیب وردوجی از معدود  سنگردارانِ است که تا آخر در بدخشان علیه طالب ها رزمید و هنوزهم طالبان از او در هراس هستند.

او در کابل در صدد جلب حمایت حکومت از مقاومت در بدخشان است ولی  سیاسیون بدخشانی  تمام دروازه های حکومتی را به روی او بسته اند تا به یکی از وکلای آن ولایت بیعت کند.

این گونه برخورد های تبعیض آمیز و منافقانه علیه کسانی که پاسدار عزت و فرهنگ مردم شان اند، ریشه در  توطئه های استخباراتی و سیاسی دارد.

هرگاه  حکومت و وکلای فراری  شمال شرق کشور  با پاسداران مردم اینگونه برخورد میکنند، نیاز است تا شبکه های حمایت مردمی از مقاومت  در داخل و خارج کشور شکل بگیرد.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.