طالبان! معامله با ابلیس شرک و دشمنی به خداست؛ پیام به ملت عشق: دکتور علی احمد کریمی

مردم افغانستان ازبی عدالتی های دولت وبیرحمی های بیش ازحد طالبان  به خدا پناه می برند. در رویداد های روزهای آخر جهانیان شاهد خشم مردم افغانستان درسراسر کشور برعلیه جنگ بودند. مردم در خیابان‌ها وبام های خانه های خود با نعره های الله‌اکبر حمایت و پشتبانی خودرا از نیروهای امنیتی واردوی ملی به نمایش گذاشتند.

مطبوعات تعدادی ازکشور های منطقه جنبش و حرکت‌های خود جوش مردم را چون خیزش مجبورانه و ابن الوقت حکومت کابل  با شمشیر دین برعلیه طالبان تفسیر و تعبیر نمودند. باوجود تهاجم های بدون وقفه بیگانگان تاهنوز روح و روان ملت عشق را نمی دانند. عقیده ملت عشق به اسلام فربه تر از سیاست های ریاکارانه و ظالمانه حکومت های فاسد و به قول مولانا ازایدولوژی شیطانی و جاهلانه طالبان است.

مردم افغانستان در خانواده های مسلمان زاده، بزرگ وتربیت شده اند وبه هرجای دنیا که باشند بنام اسلام می زیند و میمیرند. این سرزمین سلحشور آرامگاه عرفا، اولیا و ملت عشق است.  مسلمان واقعی ریختن خون یک انسان بی گناه را مساوی باریختن خون تمام بشریت می داند، دراسلام فضیلت رنگ قلم دانشمندان بهتر ازخون شهدا است، دراسلام تعصب مساوی با کفر است، لغو تعصبات پوشالی قبیله گرایی مهم ترین معجزه قران است، در اسلام خیانت اقتصادی به مردم واموال ودارایی های اجتماعی حکم قتل را دارد، مسلمان فرزندان خودرا باید مطابق به نیاز زمان تربیت نمایند، “در اسلام  کسانیکه کتاب خدارا به رأی خویش تفسیر می کنند وحق را چنانکه دلخواه اوست تعبیر می کنند .

صورت او صورت انسان است اما دل او دل حیوان است”، ازدیدگاه اسلام متعفین ترین بو درجهان بوی جهالت است، ازدیدگاه اسلام، افراد دروغگو ،سخن چین،عیب جو،متجاوز وکینه توز بی اصل ونسب می باشند، در اسلام  تجسس به زندگی فردی افراد حرام است، در اسلام آفت دین سه چیز است فقیه بدکار، پیشوای ظالم و مقدس نادان ، طالب ای برادر “ناراضی “جهان و مسلمانان را به اسلام بد بین مگردان . قلمرو افغانستان گنجینه بی مانند عرفای جهان است ، تفسیر ومناجات خواجه عبدالله انصاری پیر هرات زمزمه های پرشکوه عشق جاویدان به وحدت وانسانیت است.  تودرآنجا خون برادران مسلمان را می ریزی و روح پاک خواجه عشق به یکتا را می آزاری. طالب، مگر نمی دانی که  شهر غزنی زادگاه مناجات سنایی ” ملکا ذکر تو گویم…” است و ملائک در آسمانها به ذکر این مناجات سنایی به حمد وستایش پروردگار عالم سجده می نمایند ” و تو در این شهر حمام خون را جاری می گردانی. نعره تکبیر مردم فریاد نفرین وخشم برعلیه پیشوایان ظالم،متعصب ومقدس های نادان وبه ظاهر مسلمان است که اسلام را در انظار جهانیان ملول انگیز ساخته اند . پیروان ملت عشق، خدا را در همه جا می بینند. عارفان می گویند” ……خداوند بی نهایت و لامکان و بی زمان … همه جاست ، یتیمان را پدر میشود ومادر، به شرط طهارت روح ،به شرط پرهیز از معامله با ابلیس به شرط پاکی دل، به شرط اعتقاد، و بشوئید قلبهای تانرا از احساس نا روا و مغز های تانرا از هر اندیشه خلاف وزبانهای تانرا از هرگفتار ناپاک و دست های تانرا از هرآلودگی .” در آن صورت خدا را در همه جا می یابید. 

تروریسم، تعصب، واپسگرایی، رفتارهای قهرآمیز وخشونت های جاهلانه برنامه ریزی نه میگردد بلکه میراث حکومت های فاسد است.  امروزحکومت فاسد ولشکر جهل که هردو به همدیگر اعتماد ندارند و هردو ذات گندیده وبدبو دارد بر سرتقسیم قدرت به حیات مردم وابروی کشور جنگ دارند. هردو در اثر معامله با ابلیس کمر به بدبختی مردم و تباهی کشور بسته اند، عرفا وبزرگان دین می گویند، “کافرعادل بهترازمسلمان ظالم است، حاکم ظالم مسلمان، اسلامش برای خود اوست و ظلم او برای مردم است و حاکم عادل کافر،کفرش برای خودش است وعدلش برای مردم است.

” سلاطین که دم ازدین می زند امابساط ظلم می گسترد درواقع شرک به خدا می ورزند وبد ترین شرک به خدا پرستش به ظالم و ظلم به بندگان خداست. بازهم تکرار می نمایم که جنگ پلید تر از گذشته ها وارد خانه هاو شهرهای کشور ما گردیده است، جنگ پلید میان حکومت فاسد وطالب جاهل در این جنگ هردو فرهنگ سازش، همدلی وآشتی را نمی پذیرند و تا یکی بر نا بودی دیگری دست نیابد، این جنگ خاتمه نمی یابد  هردو مانند خدایان قدیم هند با نوشیدن خون درکاسه سر قربانیان عادت کرده اند. ترسم دارم که مردم ما سالها در برزخ حکومت های فاسد رنج وعذاب دیدند و بعد ازاین به جهنم تاریک وبوی ناک جهل شکنجه وعذاب نگردند. ازهمین رو مردم ازشر جورو ستم دولت فاسد وقساوت و ریاکاری های مسلمانان ظاهر الصلاح به خدا پناه می برند. پناه بردن مردم به خدا  عشق آنان به ملت عشق است و این عشق زیباتر، قوی تر وفربه تر از سیاست بازی های ریاکارانه سیاستمداران ابن الوقت و معامله گران با ابلیس است .
ملت عشق از همه دین ها جداست
عاشقان را ملت ومذهب خداست
دکتور علی احمد کریمی تحلیلگر مسایل بین الملی