غولان جنگ : محمد اسحاق ثنا

بالا گرفت در وطنم جنگ و اختلاف 

جنگی که نیست هیچ کسی باشدش معاف 

غولان جنگ به کمک بادار اجنبی 

هر لحظه جنگ و غارت و آماده ای مصاف 

در سوگ کشته گان به خون خفته ای وطن 

از‌ دیده اشک آید و رخ می‌کند طواف 

رحمی به زن ندارد و هم پیر و هم جوان 

شلاق میز نند ز دین کرده انحراف 

انسان نیست وحشی و پرورده ای دد است

در کار او ز آدمی بینی تو اختلاف 

میهن خراب گشت و همه در بلا فتاد 

از من منی و خود سری و جنگ و اختلاف 

با این همه تضلم و با این همه ستم 

حیوان کجا به جرم‌ خودش دارد اعتراف

ونکوور کانادا 

محمد اسحاق ثنا