دفترجنرال قنسلی افغانستان در شهر ونکوور کانادا افتتاح شد

 

افتتاح قنسلگری
فوتوی از افتتاح قنسلگری

دفترجنرال قنسلی تازه جمهوری اسلامی افغانستان در شهر ونکوور برتش کلمبیای کانادا رسمآ افتتاح و به کار آغاز نمود.

در محفلی که به این مناسبت  به اشتراک  عده ی از نمایندگان کمیته های فرهنگی ،  بزرگان  و شخصیت های بزرگ اجتماعی روز نوزدهم اکتوبر در مقر قنسلگری  برگزرار شده  بود بعد از آنکه چند آییه ی  از قرآن مجید توسط محترم فرید کاکر کارمند قنسلگری تلاوت گردید،محترم  عبدالغیاث” توخی” جنرال قنسل  تشریف آوری مهمان را خوش آمدیدگفته در رابطه به وظایف و مسوولیتهای قنسلگری صحبت نموده افزود! قنسلگری مقیم ونکوور به منظور خدمت برای هموطنان افغان ما در ولایات البرتا، سسکتچوان ،مناتوبا و برتش کلمبیا کانادا زندگی دارند ایجاد گردیده است. سپس محترم  رشاد احمدی سر پرست سفارت افغانستان در اتاوا طی صحبت مبسوطی اهداف ایجاد قنسلگری در ایالات برتش کلمبیا را مختصر توضح داده  و در باره ی شخیصت محترم جنرال قنسل معلومات مفصل و همه جانبه داده و همکاری هموطنان را با موصوف تقاضا نمود. محترم  رشاد احمدی با کلمات زیبا و گیرا مردم را به وحدت و یگانگی فرا خوانده یاد آور شد که  مرض نفاق  فعلا در وطن شایع شده امید است که با تلاش دانشمند و مسؤولین امور هر چه زود تر این آتش افروحته شده   در میهن عزیز  خاموش گردد.و مردم را از رنج و عذابی که طالبان بالای شان به وجود آورده است نجات دهد.
سپس لطف الله سادات رییس قنسلی وزارت خارجه افغانستان  صحبت نموده در رابطه به وظایف جنرال قنسلی  توضیحات لازم داده گفت! هموطنان ما  در اکثر جاها در خرید و فروش وترتیب وثیقه ، اسناد شرعی ، نکاح خط و اخذ پاسپورت به مشکلات مواجه بودند به آن منظور جنرال قنسلی در برخی جای لازم ایجاد شد که ونکوور کانادا به این افتخارنیز نایل آمد. در این محفل آقای باری “جمال” یکی از شخصیت های فرهنگی جامعه افغانی در ونکوور ایجاد قنسلگری را یک امر بزرگ دانسته و امید واری نمود که مشکل مردم از ناحیه برخی پرابلم ها حل گردد. متعاقبآ آقای جمیل “زارع” اولین رییس اتحادیه افغانها در برتش کلمبیا  و چند تن از حاضرین به نمایندگی از مردم وعده همکاری داده و آمدن جنرال قنسل را در ونکوور خیر مقدم گفتند.  یکتن از اشتراک کنندگان محفل در جواب سوالی گفت: قبلآ محترمه سهیلا امان صدیقی  ریسه ی پیشن اتحادیه ی افغانها  به مقام سفارت افغانستان در  اتاوا و وزارت خارجه افغانستان  ضرورت قنسلی را پشنها نموده  و در آن دولت جمهوری افغانستان را متوجه نیازمندی مردم  در این شهرساخته بودند که امروز مردم  مفتخر به داشتن قنسلگری در ونکوور کانادا شده اند.خانه ی فرهنگی مولانا از مدت مدیدی بنا بر نبودن جای وظایف فرهنگی خویش را تعطیل نموده و به مشکلات روبروست محترم  مولانا کبیر فرخاری در ارتیاط با محترم رشاد احمدی سر پرست  سفارت افغانستان در کانادا موضوع را مطرح نمود که موصوف در زمینه وعده ی همکاری دادند.  محفل با صرف طعام که از طرف قنسلگری سفارت تهییه شده  بود با دعا ییه ی توسط محترم حاجی مفسر خاتمه یافت.

امان  معاشر