صدای واقعی دفاع از بشریت، از تریبیون 76مین مجمع عمومی ساز مان ملل متحد: تهیه کننده و مترجم – عارفه،ورحمت ایماق.

…دولت ایالات متحده امریکا فاقد هر گونه قدرت اخلاقی برای تر ویج ابتکارات به نفع صلح، کرامت انسانی، وتوسعه در جهان است.

کوبا، وکشور های برادر سمت گیری سوسیالیستی، سنگر مطمئن و پایداردفاع از بشریت هستند:

میگوئل دیاز کانل، دیروز چهار شنبه در 76 مین نشست اسامبله عمومی ساز مان ملل،از ضعف وناتوانی توافقنامه های جهانی برای انواع نژاد پرستی در جهان انتفاد نموده، از توافق نامه ( دوبرام ) که 20 سال قبل، در مبارزه بر علیه نژاد پرستی عقد گردیده بود، اسم برد.

به ادامه دیاز کانل، دبیر اول کمیته مر کزی حزب کمونیست کوبا،و رئیس جمهور آنکشور افزود که کشور های توسعه یافته سر مایه داری سعی میکنند تا با سخنرانی های عوام فریبانه توجه را از مسئولیت های تاریخی ، رنج وعذاب مردم جهان، که قربانی آنها شده اند، منحرف نماید.”

رئیس جمهور وینزوئلا، نیلاس مادورو، در 76 مین مجمع عمومی ساز مان ملل متحد، خواستار ایجاد ساز مان ملل جدید شد.

نیکولاس مادورو موروس ، رئیس دولت بولیواری ونزوئلا ، بروز سه شنبه، در هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل ،از اراده کشورش برای ایجاد “دنیای جدید بدون استعمار … جهان چندقطبی” را تصویب کرد.

مادور، محاصره اقتصادی امریکا بر علیه کشور برادر کوبا را محکوم نموده، خواهان لغو آن گردید. از همه مهمتر  رئیس جمهور ونزوئلا گفت که ( با سازمان ملل متحد جدیدی نیاز داریم تا همه  ما بگونه بتوانیم در یک مسیر مشترک باشیم.”

 زیرا سا زمان ملل کنونی، ابزار در دست کشور های امپر یالیستی، برای اعمال سیاستهای تجاوز کارانه شان بر علیه خلقهای جهان، بخصوص  جهان جنوب است.

وزیر امور خارجه کوبا، برونو رود ریز، بروز سه شنبه از تریبوین ملل متحد، در 76 مین نشست ساز مان ملل متحد گفت که ( دولت ایالات متحده امریکا فاقد هر گونه قدرت اخلاقی برای تر ویج ابتکارات به نفع صلح، کرامت انسانی، وتوسعه در جهان است.

نماینده کوبا، بیانیه جو بایدن در 76 مین اسامبله عمومی ساز مان ملل متحد را مورد انتقاد قرار داده گفت که (امریکا در تلاش آن است که با تقسیم جهان میان آنهای که تسلیم امریکا هستند، و آنهای که از حق حاکمیت در تعین سرنوشت شان دفاع مینماید،یک اشتباه بزرگ را مر تکب میشود که عواقب ناگواری را برای همه در قبال خواهند داشت).

 پتروکستیلو، رئیس جمهور سوسیالیست پرو، مبارزه علیه ویروس همگیر کرونا را شکست سیستم بین المللی، ناشی از معضله ساختاری خواند.و خواستار توضیع واکسین علیه کوید، بدون تبعیض در جهان گردید.

کلام پایانی: واقعا امپر یالیسم به رهبری امریکا، فاقد هر گونه مسئولیت اخلاقی، برای صلح و ثبات در جهان است. مثال آن، 20 سال اشغال افغانستان، تحت بهانه ” مبارزه با تروریسم”، وتسلیمی افغانستان به گروه های شبه نظامی تروریستی است که نه تنها، حدود 40 ملیون  نفوس افغانستان را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده، بلکه خطربزگ بی ثباتی مهلک منطقه را تهدید مینماید.

تهیه کننده: عارفه،ورحمت ایماق.

23 سپتامبر 2021.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.