شیطنت و عوام فریبی مرز نمی‌شناسد! – داکتر اکبر همت

بنده نه تنها تحصیلات خود را در شوروی و روسیه به پایان رسانیدم، بلکه زمانی شهروندی روسیه را داشته و چندین سال در سیستم اداری آن مآموریت انجام داده ام. در آن زمان باور داشتم که سیاستمدار های روس به مراتب با شرفتر از سیاستمدار های جنایتکار آمریکا و انگلیس هستند. اما درین مدت زمان تقریبآ سه ماهه بعداز بقدرت رسیدن گروه ترور و وحشت طالب، بازی های غیرانسانی دولت روسیه در رآس ولادیمیر پوتین با مردم افغانستان به وضاحت نشان میدهد که امریکا- انگلیس و روسیه در بازی های سیاسی خود نسبت به کشور ما (سگ زرد برادر شغال) هستند و شیطنت ایشان مرز نمی‌شناسد!

سیاست های عوام فریبانه و جنایت های آمریکا- انگلیس و شرکای ایشان آنقدر عیان است که ارزش سیاه کردن کاغذ را ندارد. اما روسیه به ابتکار پوتین “استخباراتی” تصمیم گرفته تا روش سیاسی اسلاف زمان شوروی خود را احیا و رهنمای عمل سیاسی خود به نسبت افغانستان قرار دهد. بنآ در پالیسی خود بالای قوم اافغان= پشتون مانند زمانه های گذشته ولی اینبار در چهره طالبان سرمایه گذاری خواهد کرد. اما در بستر این پالیسی ناعاقبت اندیشانه روسیه، دو متحد ستراتژیک آن یعنی تاجیکستان و بعدآ ایران مخالفت شدید خود را با غصب قدرت توسط گروه طالبان نشان داده و حتی در نشست وزرای خارجه همسایه های افغانستان در تهران تلاشهای متحدین قدرتمند طالبان یعنی چین و روسیه مبنی به ( “مدارا” با عمارت طالبان) را تحت شعاع قرار داده و اعلامیه متفق القول صادر گردید که حکومت تک قومی طالبان به هیچوجه مورد قبول اعضای مشترکین این جلسه نیست.

این در حالیست که روسیه در ردیف چین و پاکستان از یکطرف مشغول ترغیب و تشویق کشور های جهان برای به رسمیت شناختن حکومت تروریستی و تک قومی طالبان هست، همان طالبانی‌ که قصد و پلان (نسل کشی) به نسبت تاجیکان پنجشیر، اندراب ها و هزاره ها بطور عموم در سر دارد و شواهد بیشمار هم شاهد این مدعاست. از جانب دیگر آقای پوتین بخاطر روپوش کردن پالیسی طالب پرورانه خود و همنوآ نشان دادن خود با آقای امام علی رحمان و جلب خوشبینی تاجیک های افغانستان در مورد رقم شعاع وجودی تاجیکان در افغانستان را آنهم برداشته شده از حرف های خود امام علی رحمان که قبلآ ابراز نموده بود میگوید که (تاجیک ها در افغانستان ۴۷ فیصد هست!) این نوشته به هیچ وجه بحث کمیت نفوس اقوام نیست چون ما مشکلات حیاتی زیاد داریم که روی آنها توجه و تعمق کنیم. قبل از همه کشور توسط پاکستان اشغال گردیده است!

البته این گفته (مغرضانه) ولادیمیر پوتین بدون پرس وپال مورد استقبال گرم و کامل هموطنان تاجیک در افغانستان قرار گرفت حتی بعضی ها آنقدر شیفته پوتین شدند که با کوچکترین انتقاد از پوتین، بدفاع و توجیه و تفسیر سیاست های عوام فریبانه او برمیخیزند بدون آنکه هیچ دلیل منطقی داشته باشند اما من هیچ شخصی را که در مسئله فوق نوشته کردند و ابراز رضائیت و خوشی کردند ویا کامنت ها دادند ندیدم که گاهی هم توجه خود و دیگران را به این فاجعه معطوف بدارند که تاجیک های پنجشیر، اندرابها و هزاره ها هدفمندانه از طرف طالب ها با حمایت و پشتیبانی سیاسی چین و روسیه مورد کوچ های اجباری، سرکوب و نسل کشی قرار دارند. دو ماه مکمل بالای مردم پنجشیر و اندرابها آب، نان، دوا و داکتر از طرف طالب قطع کردند. با تصرف پنجشیر جنایت های غیرعقلانی را مرتکب شدند و این پروسه ادامه دارد. درینحال روسیه و پوتین به مثابه یک دولت همیشه دخیل در افغانستان باری هم برای طالبان متحد خود گوشزد نکرد که جنایت را برعلیه مردم ملکی و بی دفاع توقف دهند، ولی همه وقت تلاش مذبوحانه دارد تا این گروه تروریستی و جاهل را در افغانستان به کرسی بنشاند. به فحوای آن ضربالمثل آقای پوتین (دزد را میگوید دزدی کو، صاحب خانه را میگوید هوشیار باش)

کمیت نفوس اقوام را واقعیت شعاع وجودی شان میسازد که با نفوس شماری عینی یک دولت مردمی میتواند تثبیت گردد. تا آنوقت زورگوئی و استبداد است که با قلم دست داشته خود کمیت نفوس اقوام را روی کاغذ درج و برای ما عرضه میدارد! همانطوریکه باند اشرف غنی فراری از یک قوم تاجیک ده ها قوم، از یک قوم اوزبیک چندین قوم و از ده ها قوم پشتون یک قوم ساخته، به احصائیه درج و به دیگران تحمیل نمود. اظهارات خوشبینانه، بدبینانه یا مغرضانه اشخاص و افراد سیاسی نیز تعیین کننده نیست و اینگونه ابرازنظر های استفاده جویانه (زیاد ما را کم نمیسازد و کم ما را زیاد نمیسازد). درین حالات توجه ما نباید از عمق فاجعه مردم ما به بیراهه کشیده شده وبه چیز های خورد و ریزه خود را مفرح و مصروف نموده و از مشترکین و عاملین تباهی قوم ما، مردم ما و وطن ما به اغماض برویم. ضرور هست تا به عمق نیات دولت های بازیگر میدان پی ببریم و مطابق آن عمل کنیم.

داکتر همت

۲۹اکتبر،ساعت۱۲:۱۴