اخطاریه طالبان به مردم بااحساس، با وجدان، با دانش و اهل قلم افغانستان!- احمد سعیدی

مخاطب پیام تویتری سخنگوی طالبان مردم افغانستان است، که چند پیام دارد؛ 

۱- هرکه از رفتار، کردار و عملکرد طالبان انتقاد کند متعصب است، سرکوب و گرفتار میشود.

حتمن این گروه متعلق به یک قوم است که مخالفینش را متعصب میخوانند. 

۲- دکتور فیض الله جلال را یک انسان متعصب خطاب کردن توهین به مقام شامخ استادی است. نشان میدهد که این گروه به اهل دانش هیچ احترام ندارند.

۳- انتقادات سازنده و واقعبینانه را یاوه و چرندیات می پندارند. 

۴- گروه طالبان از صبح تا شام در کوچه و بازار مصروف بازی کردن با آبروی مردم هستند، حالا از دیگران انتقاد می کنند؟ 

۵- سخنگوی طالبان میگوید که مردم را علیه نظام تحریک می کند، خوب کدام نظام؟ مرجع و منبع مشروعیت نظام تان کجاست؟ 

۶- دکتور جلال را گرفتار کردیم تا باشد که دیگر هیچ استاد، اهل قلم، آگاه و وطندوست صدا بلند نکند، از هرکاری ناشایستی که انجام میدهیم انتقاد و اعتراض نکند. 

هنوز اول عشق است، سفر دنباله دارد…

محمد عثمان خان پروانی، از مشروطه اول، قبل از اینکه به《دهن توپ》بسته شود، وقتی با حبیب الله رو به رو می‌شود، چنین می‌گوید:

زحمت مرگ ما چند دقیقه‌ای بیشتر نیست، ولی زحمت محاسبه با شما ابدی است. ما نمی‌خواستیم شما را بکشیم، ولی می‌خواستیم افغانستان را اصلاح نماییم.

حالا گذشته از اینکه حبیب الله با چه توطئه و با چه رسوایی ترور شد، امروز هم تاریخ به آن با دید تحقیر می‌نگرد.

همین‌طوری هم در مورد طالبان است. محاسبه با آنان ابدی خواهد بود و اگر تاری از موی استاد جلال کم شود، به این محاسبه افزوده می‌شود!

سعیدی

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.