هندو کوه ؛ نه هندوکش : نوشتهء داکتر شمس سینا

که یک  اسم برگرفته از جعل و جهل تاریخی است و هم بار منفی برای بخشی مظلوم ساکنان اصیل این مرز و بوم ( هندو ها ) دارد ،

که نباید توسط روشنفکران وطن 

استفاده شود. 

بیاد دارم که پدر مغفورم این توصیه ها را اکثرا بما میداد. 

***********

اسم اصلی این سلسله کوه با شکوه بنابر اسناد «اویستایی»:

اپارتین / ابارسین / اباسین است. 

یونانیان به کوه های قفقاز ، caucasus ( کوه های آخر دنیا) میگفتند و تصور میکردند که زمین بعد ازین کوه ها ختم میگردد. 

این کوه ها در اسطوره های حوزه فرهنگی ما نیز « کوه قاف » برگرفته از قفقاز آمده بود ، و افسانه های «پریان کوه قاف » بخاطر زیبایی بینظیر زنان آنها آمده بود, و دیو های سیاه همان مهاجمان و غارتگران سیاه چرده عرب و شمال افریقا بود. 

********

سکندر مقدونی ( مکدونی ) خواست هند را تسخیر کند ، بطرف شرق حرکت کرد و رسید به همین سلسله کوه های اپارتین ، که بزرگ‌تر و شکوهمندتر از کوه های «کوکاسوس » بود ، و این سلسله کوه های اپارتین را که به تلفظ یونانی « اپارسین» میشد ، خیال میکردند که این کوه های هند است ، و نام ماندند: «اندوکوس » یا «هندوکوس» . 

که بعد ها مردمان محلی به تقلید از یونانیان هندوکوس گفتند ، و برای اجتناب از بار منفی بخشی از اندام جنسی زنان ، به «هندوکش» و تا امروز بر غلط گفتند هندوکش. 

عوام با بیخبری از تاریخ  به این افسانه خود ساخته و خودپرداخته نسبت دادند که گویا بعد از آمدن اسلام ، عربهای غارتگر و قاتل ، هندوان مظلوم را که بخش وسیعی از مردمان جنوب این سلسه کوه (یا بودایی بودند و یا ادیان هندویی) ، و گویا که هندوان به این کوه ها از ترس و حفظ جان پناه میبردند و با تعقیب کردن آنها توسط اعراب کشته میشدند و گویا اینجا کوه های 

«هندوکش» بود. 

و مسلما میدانیم که شمال سلسله های اباسین اکثرا زردشتی بود ، که سه رکن فرض شان ( پندار نیک، گفتار و کردار نیک بود)،

و ارکان فرضی مسلمانها ۶ است ؛ که کلمه شهادت ( بدون دیدن و شنیدن)، روزه، نماز، ذکات، حج خانه الله و جهاد و غنیمتگیری است. 

همچنان یونانیان به بخش زیادی ازین سلسله کوه ها 

« پاراپامیزاد »هم میگفتند. 

بناا بسیار شایسته است که به این سلسله کوه ها بایستی نام اصلی آن ؛

اپارسین / ابارسین ، یا پاراپامیزاد ، و یا «هندوکوه» گفته و نوشته شود. 

دکتر سینا

1 دیدگاه برای «هندو کوه ؛ نه هندوکش : نوشتهء داکتر شمس سینا»

  1. بازتاب: yehyeh

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.