مصاحبه جالب محمد جان گورن با هارون یوسفی

دوستان گرامی !

معلومات اندک در باره این هنرمند موفق سینمایی ما در کتاب هنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان ؛ اثر ماریا دارو که در سال (۲۰۱۳) میلادی درکانادا بچاپ رسید ؛ در صفحه (۳۱۸) این کتاب خوانده میتوانید. برای استماع ویدیو بالای لینک فشار بدهید.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.