پرسش‌هایی از هیأت مذاکره‌کننده صلح : ملک ستیز

شما ماه ها در قطر مذاکره کردید. بازیگران مهم اروپایی، امریکایی و منطقه‌ای با شما گفت‌وگو کردند. شرایط دشوار سیاسی افغانستان پیش چشمان شما شکل گرفت. بازی، معامله و مفاهمه در ته و بالای میز های شما جاری بود. شما با کم‌تر از سفیر و هیأت‌های رسمی کسی دیگری را تحویل نمی‌گرفتید. فکر تان از ارگ و زبان تان از سپیدار تغذیه می‌شد. کاروان های موتر ها و محافظین تان جاده های کابل را بند می‌انداختند. هوتل‌های پنج‌ستاره و امکانات وافر ترانسپورتی و تامیناتی در اختیار تان بود. 

حالا چه شده که پس از هشت‌ماه مهر سکوت بر لبان تان کوبیده اید.  چرا مردم نمی‌دانند که با تغییر نظام سیاسی شما در کجای مسئله قرار داشتید؟ چرا از شما یک مقاله، تحلیل و یک پژوهش بدست نداریم؟ این‌که غنی چه‌کرد و عبدالله چه شد در هزارتوی این معامله پنهان است. اما این‌را بگذارید کنار، شما چه کردید، چه نکردید؟ چه باید می‌کردید که نکردید؟ چه نمی‌کردید که ‌کردید؟ چه چیزی سبب شکست شما شد؟ این‌را می‌دانیم که هریک در کشور های مورد پسند تان، در شرایط امن و بر وفق مراد تشریف دارید که خود را سزاوار آن بیش‌تر از همه می‌دانید. اما شما باید بدانید که رسالت بزرگی بر دوش شما بود و است. شما یک ماموریت تاریخی را به عهده داشتید. در این ماموریت ناکام سرنوشت یک ملت رقم خورد. این شکست دردناک آینده کشور را -حد اقل آینده‌ی نزدیک آن‌را- تاریک ساخت. آیا شما مسئولیت تان‌را درک کرده بودید و یا درک کرده اید؟ چرا خاموش هستید؟ بیایید به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

– آیا شما صلاحیت مذاکره و یا مدیریت اجندای آن را داشتید؟ اگر داشتید چرا شکست خوردید و اگر نداشتید، چرا ادامه دادید؟

– آیا شما با پارتنر های کارا و سازگار بین‌المللی مواجه بودید و یا عکس آن؟

– آیا شما قربانی معامله های داخلی شدید. اگر چنین است چرا شهامت گفتن آن‌را ندارید؟ 

– آیا خلیل‌زاد فکر و استراتژی مذاکره را وارونه کرد. اگر چنین است، جایگزین شما چه بود؟

– آیا شما در میان خود هم‌گرایی داشتید. اگر چنین نبود پس شما یک تیم نبودید. دلایل آن‌را چرا و تا به‌کی پنهان می‌کنید؟

– آیا حوادث کابل با دوحه سازگار بود. چیزی‌که در رهبری ارگ اتفاق افتاد با شما هماهنگ شده بود؟ اگر چنین نبود چرا استعفا نکردید؟ 

– آیا طرح جایگزین برای تیم مذاکره‌کننده وجود داشت. اگر چنین نبود چرا شما خود را مذاکره‌کننده می‌نامیدید. بهتر بود شما خود را مبلغین ارگ و سپیدار می‌دانستید و مذاکره را به یک تیم متخصصین واگذار می‌کردید؟ 

– آیا شما با متخصصین پویای کشور در عرصه های سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی مشوره می‌کردید؟ اگر پاسخ درست است، لطفا از آن‌ها نام ببرید تا بدانیم کی‌ها به شما مشوره های واهی سپرده اند؟ 

این را بدانید که ما این پرسش‌ها را از شما خواهیم پرسید. ماموریت شما تمام نشده و به شدت می‌لنگد. شما پاسخ‌گوی عمل‌کرد های تان در یک دوره حساس هستید. وقتی شما این مسئولیت را با امتیازات آن قبول کردید، باید پیامد های آن‌را نیز می‌سنجیدید. حالا شما در برابر یک سرزمین پردرد و مردمان فقیرش پاسخ‌گو هستید.

ملک ستیز