مادر : شعر از استاد محمد اسحاق ثنا

مادر، تویی هماره به فکر بقای من

در زندگی تو خوبترین رهنمای من

شب ها برای اینکه بخستم به راحتی

کردی حرام خواب به خود از برای من

ای مادر ای فرشته‌ی غمخوار و مهربان

بودی به گاه درد همیشه دوای من

تا خواب راحتم ببرد با نوازشت

خاموش کرده‌یی همه شب گریه های من

هنگام راه رفتن من کردی احتیاط

خاری مباد نیش خلاند به پای من

با لطف مادرانه سخن های مهربار

کردی تو با کتاب و قلم آشنای من

در حادثات زندگی و روزهای سخت

بودی هماره رهبر و مشکل گشای من

خواهم که باشی ایمن از آسیب روزگار

باشد همیشه ورد زبان این دعای من

ونکوور- کانادا

۸ می ۲۰۲۲