وطنْ ویرانه : شعراز ابوالقاسم لاهوتی

 

لاهوتی شاعر رنجبران

وطنْ ویرانه از یار است یا اغیار یا، هر دو

مصیبت از مسلمان‌هاست یا کفار یا ، هر دو

همه داد وطن‌خواهی زنند اما نمی‌دانم

وطن‌خواهی به گفتار است یا کردار، یا هر دو

وطن را فتنهٔ مَسندنشینان داد بر دشمن

و یا این مردم بی‌دانش بازار یا، هر دو

کمند بندگی بر گردن بیچارگان، محکم

ز بند سبحه شد یا رشتهٔ زنار یا هر دو

وکیل از خدمت ملت تغافل می‌کند عمدا

و یا باشد وزیر از مملکت بیزار یا هر دو

وکیلان و وزیران‌اند خائن، فاش می‌گویم

اگر در زیر تیغم یا به روی دار یا ، هر دو

تو را روزی به کشتن می‌دهد ناچار، “لاهوتی”

زبان راست‌گو، یا طبع آتش‌بار، یا هر دو

(ابوالقاسم لاهوتی)