تبصرهء بر مصاحبه آقای سراج با BBC : نوشته؛ ملک ستیز کار شناس سیاسی

«مصاحبه آقای سراج رییس عمومی امنیت ملی را با BBC با دقت تماشا کردم. این مصاحبه ها در تاریخ ثبت خواهند شد از این‌رو اهمیت زیادی دارند. مدیریت این مصاحبه را آقای جمال‌الدین موسوی به عهده داشت که ظرفیت بالایی در پرسیدن پرسش‌های خوب دارد. 

نخستین چیزی که ذهن مرا مشغول ساخت شخصیت خود آقای سراج بود. به نظرم او می‌توانست هر کاره‌ی دیگر در کابینه‌ی سرپرستان اشرف غنی باشد بجز رییس‌ عمومی استخبارات یک دولت در حال جنگ با تروریستان حرفه‌ای که از هر سو با «جمهوریت» در جنگ بودند. به پنج محور اساسی این مصاحبه می‌پردازم: 

ضعف تحلیل از وضعیت

فرد نخست استخبارات باید زیرکی استثنایی در تحلیل وضعیت داشته باشد. او باید بازیگران ملی، منطقه‌ای و جهانی را بشناسد، جغرافیای منطقه  را تحلیل کند، رهبران را تجزیه و بررسی بتواند و از همه مهم‌تر که قدرت اثرگذاری خود را در مهار کردن فکری دشمن شناسایی بتواند. جنگ استخبارات اساس هرنوع جنگ به ویژه جنگ نیابتی است. رییس استخبارات باید هسته های مرکزی، حاشیه‌ای و شبکه های زیربط را از دید فکری، عملیاتی و کادری برجسته سازد، منابع حمایتی آنان را روشن سازد، تاکتیک‌های استراتژیک آن‌ها را برملا سازد و دیوار های روشن و پنهان استخباراتی را در برابر آنان بنا و بیان بتواند. آقای سراج طوری صحبت می‌کرد که گویا راوی حوادث است. این کار را یک سرباز جنگی بهتر از آقای سراج می‌توانست انجام دهد. 

چشم تعقیبی دشمن

یک استخباراتی باید دوربین نظارتی عمل‌کرد دشمنان باشد. آقای سراج نتوانست به این پرسش موسوی که چرا شهر ها و ولایات از هم می پاشیدند از دید استخباراتی پاسخ دهد. او به توضیحات سیاسی و تکراری بسنده کرد و حرف‌های دیگران را تکرار کرد و از این‌که در آخرین نسشت وزرای قوای مسلح چه گذشت سخن گفت. رییس استخبارات باید عوامل نفوذ، تاثیر شبکه های استخباراتی و بازیگران جنگ روانی را افشا می‌کرد. او باید می‌توانست از فکر حاکم تندروانه اسلام سیاسی که مکاتب زیادی دارد و مدرسه ها را پر از سربازان جنگ می‌سازد سخن گوید. او باید از دیوبندی‌های پاکستانی گرفته تا سلفی‌های خاور میانه و فاطمیون ایرانی ترسی نمی‌داشت و عوامل استخبارات را در آن فاش می‌کرد. اما او این‌جا فقط یک محافظه‌کاری بیش نبود. 

دلایل شکست درونی

همه انتظار داشتند آقای سراج در باب عوامل اضمحلال «جمهوریت» از درون سخن گوید. آقای سراج از نقش ط‌البان داخلی، فراهم‌سازی زمینه های سیاسی، اقتصادی و لوژستیکی برای ط‌البان از ارگ و ستون پنجم هیچ سخن نگفت. او شهامت این‌را نداشت تا با شجاعت از ط‌البان نکتایی‌پوش نظام سخن بگوید. او نتوانست از حمایت کرزی که ط‌البانیسم را روح بخشید سخن گوید. او نتوانست از جنرالان خود فروخته، از وکلای مزدور که از داخل نظام را فروختند سخن گوید. هیچ‌کسی دیگر به جز آقای سراج این نکته‌های ظریف را نمی‌توانست مطرح کند، اما او نکرد. 

فساد اقتصادی 

آقای سراج با پرسش جدی در باب فساد گسترده در امنیت ملی مواجه شد. اما پاسخ بسیار ساده‌انگارانه داده شد. مثلا او گفت در حدود چهل ملیون دالر (این‌را نمی‌خواست بگوید و لی با تاکید پرسش‌گر مجبور به ادای آن شد) پول نقد که معاشات پرسونل بوده است در ریاست امنیت وجود داشت که نجات داده شد. یا این‌که گفت او از کسانی که انسان‌های مطمئن هستند مطلع شده است که گذار اقتصادی ریاست امنیت به ط‌البان «شفاف» بوده است. این گفته ها به سان شوخی می‌مانند. 

اُفت مورال و اخلاق 

آقای سراج می‌گوید که روز پانزدهم آگست به فرودگاه کابل رفته است (به نیرو های خارجی پناه برده است). شب را آن‌جا گذشتانده و فردا از کشور خارج شده است. به‌همین سادگی! وقتی این حرف‌ها را از زبان رییس عمومی امنیت ملی افغانستان شنیدم به یاد غلام فاروق یعقوبی رییس عمومی امنیت ملی دوران دکتور نجیب‌الله افتادم که با ورود مجاهدین به کابل، بر مغزش شلیک کرد و نخواست شکست، وجدانش را در زیر پاهای دشمنانش خورد و خمیر سازد. اما آقای سراج به برون از کشور فرار کرد. فرار با افتخار. حالا با لباس قشنگ، در فضای آرام و روان آسوده با BBC سخن می‌گوید. آقای سراج فراموش کرده است که یک جنرال است. جنرال یعنی پیش‌قدم برای جنگ، برای مورال هم‌سنگرانش، برای حمایت از هم‌رزمانش برای مردانه‌گی و شجاعت. اما ایشان یک‌باره با سیمای معصوم از انگلیس پیدایش می‌شود. 

وقتی این آقایان برای مصاحبه با یک رسانه‌ی با اعتبار جهانی می‌آیند و گپ می‌زنند، مخاطبین خود را چه فکر می‌کنند؟

آقای سراج! 

به همان پیمانه‌ا‌ی که سال‌ها با امتیازات بی‌حد و حصر، با تجمل و حکم‌رانی در یکی از مهم‌ترین کرسی‌های حاکمیت قرار داشتید. به همان اندازه‌ای که در برابر ارگ و خواست‌های غنی گردن نهاده‌اید. به همان اندازه‌ای که هم‌سنگران تان را با جیب‌های خالی و دیوار های شکسته، در میدان ط‌البان تنها گذاشتید، به همان قدری‌که خانواده و اقارب تان‌را از وحشت به بهشت روی زمین کشانیده‌اید و به همان اندازه که بر سر شما و سایر رهبری ریاست عمومی امنیت دولتی مصارف بی‌پایان صورت گرفت، شما در برابر مردم، افسران و کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی و خانواده های شهدا مسوؤل هستید. 

من این نامه را می‌نویسم تا همه آن‌را Share و پخش کنند. تا این نامه را فردا فرزندان ما بخوانند. تا این نامه را کودکان شهدای که پدران شان‌را از دست داده اند بخوانند و بدانند که بازی‌گران توطئه و سالوس در افغانستان چه کسانی بوده اند.»