پیام حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت ۲۶ مین سال روز شهادت دکتور نجیب الله : میرعبدالواحد سادات

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به  مناسبت ۲۶ مین سالگرد شهادت دوکتور نجیب  الله رئیس جمهور سابق افغانستان

۲۶ سال قبل  در  شب تاریک  و غم آفرین  ۲۷ سپتامبر۱۹۹۶  طالبان در تبانی و تحت هدایت مستقیم حکومت و استخبارات پاکستان  بزرگ ترین جنایت  بشری  را در قتل ظالمانه و وحشیانه  رئیس جمهور سابق افغانستان ، شهید دوکتور نجیب الله و برادرش  احمد زی مرتکب گردیدند. رهبری طالبان که اکنون تعداد بیشترین شان در حکومت نا مشروع فعلی  پست های کلیدی را در اختیار دارند،  در قضیه قتل  یک رئیس جمهور اسبق افغانستان ، به اراده  اجنبی ها  سهیم و مجری  این جنایت  هولناک اند. 

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  پیوسته  و همه  ساله طی  اعلامیه ها و نامه های سر گشاده به مراجع بین المللی بخصوص عنوانی سرمنشی سازمان  ملل متحد   تاکید  بر این  نموده است که قضیه جنایت در برابر قتل یک رئیس جمهور اسبق   افغانستان وبه هدایت مستقیم حکومت  پاکستان  نقض حاکمیت ملی ،  نقض صریح  کنوانسیون های بین المللی میباشد.  انجمن معتقد بر این اصل حقوقی بوده و تاًکید مینماید که  سازمان  ملل متحد  نباید از  بررسی موضوع توسط یک کمیسیون حقیقت یاب  شانه خالی نماید و  این  زخم خونین  برای مردم افغانستان را  باز نگهدارد.  این یک حق و یک  داعیه ملی مردم افغانستان  است که نباید از آن چشم پوشی  صورت گیرد.

انجمن بجا میداند تا متن نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را که در  ۳۰ سپتامبر  ۲۰۱۸  انتشار یافته است ، یکبار دیگر  تحت توجه جامعه جهانی  و شخص سرمنشی سازمان ملل متحد  قرار دهد.

جناب سرمنشی سازمان ملل متحد

در ٢٧سپتامبر ، ٢٢ سال از تجاوز پلان شده و هدفمند گروپ موظف دولت پاكستان بر حريم نمايندگی سازمان ملل متحد در كابل ميگذرد كه بر خلاف تمام موازين قبول شده حقوق بين المللی و در راستای هجوم  لجام گسيخته بر تماميت ارضی، استقلال و حاكميت ملی افغانستان انجام يافت .

در آن شب سياه دولت متخالف و متخاصم پاكستان در همنوايی و پلان قبلاٌ تنظیم شده با حاميان بين المللی خود انتقام بزرگ از ازاديخواهان افغان گرفت تا شكست های تاريخی خود را در طراحی تجاوز بر دروازه شرقی افغانستان ، دسايس و كودتا های ناكام  را گرفته باشد.

هيات موظف دولت پاكستان در تركيب جنرالان و افسران بلند پايه اردو و آی اس آی ، بشمول دو دشمن سفاک ملت و مردم افغانستان ،جنرال اسلم بيگ و جنرال حميدگل ، جواسيس افغان و پاكستانی و صحه گذاری لشكر مزدور شان ( طالبان ) با نقض حريم سازمان ملل متحد ،رئيس جمهور اسبق دوكتور نجيب الله را با تهديد و زور و بشكل اختطاف از آن دفتر خارج و در يك نمايش از قبل پلان شده ، مورد تحقير و توهين قرارداده و بعد از شكنجه و تعذيب ، با توحش و بربريت قرون وسطايی همراه با برادرش احمدزی بقتل ميرسانند .

اين جنايت هولناك ضد بشری نقض خشن تمام ارزشهای حقوق بين المللی، اعلاميه جهانی حقوق بشر و كنوانسيونهای ناشی از ان ، كنوانسيون منع شكنجه و تعذيب و منجمله  ” كنوانسيون راجع به جلوگيری و مجازات عليه اشخاص مورد حمايت بين المللی و مامورين ديپلوماتيك  ”  ميباشد.

اين جنايت عليه بشريت بمثابه يك فاجعه حقوق بشر با انگيزه دشمنی سياسی و تاريخی دولت متخاصم و متخالف پاكستان بخاطر برداشتن موانع در مسير پروسه  تضعيف و اشغال كامل افغانستان كه با شروع جنگ اعلام ناشده انكشور در سال ١٩٧٥ م و بر ضد نخستين جمهوريت ما اغاز و با صدور تنظيم های جهادی در اپريل ١٩٩٢ م.  زمينه های آن ايجاد و در وجود مليشه های طالبان تكميل ميگرديد .

اين سازماندهی مستقیم و جنايت هياٌت موظف دولت پاكستان أشكارا يك ” تروريسم دولتی” و بزرگترين توهين بجامعه بين المللی و به آدرس سازمان ملل متحد پنداشته ميشود .

اكنون و بعد از دو دهه و دوسال چگونه ميتوان اين خاموشی و سكوت سازمان ملل متحد را توجيه كرد ؟

جلالتماب محترم،

تداوم اين سكوت صاف و ساده به مفهوم انقياد و صحه گذاری بر اعمال شنيع و جنايت ضد بشری تروريستان شرير و  تروريسم دو لتی پاكستان ميباشد ! ! !

در حاليكه مسئوليت اخلاقی و تعهد سازمان ملل متحد در قبال زندگی و حيات رئيس جمهور دوكتور نجيب الله اظهر من الشمس است ، ميتوان اذعان داشت كه متاسفانه هيچگونه حسن نيت و مساعی جميله كه بار ها مسوولان سازمان ملل متحد و جناب داكتر پطروس غالی مدعی آن بودند ، اعمال نگرديده است .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه يك نهاد مسلكی و يك شخصيت حقوقی رسمی مستقل و غير وابسته به احزاب سياسی موضوع را :

– بمثابه داعيه ملی افغانستان ،

– بحيث تجاوز بر حريم سازمان ملل متحد،

– تجاوز بر تمام ارزشهای قبول شده حقوق بين المللی،

– تجاوز بر افغانستان و شئونات ملی افغانان

مطرح و از جلالتماب شما متقاضی ايم تا :

كميسيون حقيقت ياب بين المللی و بيطرف را ايجاد فرمايند تا بر اساس نتايج هياٌت تحقيق شورای امنيت سازمان ملل متحد جنايتكاران و حامیان پس پرده ایشان را معرفی و به محاكمه كشانيده شوند .

در تمام هفده سال حضور جامعه جهانی در افغانستان و انفاذ قانون اساسی و سر و صدا در مورد برابری حقوق افغانان ، درمورد رئيس جمهور دوكتور  نجيب اله تبعيض صورت گرفته و با لطايف الحيل از داعيه بر حق مردم كنار رفته اند .

انجمن با مراجعه بخانواده دوكتور نجيب اله شهيد و مردم حق شناس افغانستان متمنی است تا ازاين داعيه بر حق ملی افغانستان با اقدامات عملی حمايت فرمايند .

با تجدید احترامات فائقه

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

میر عبد الواحد سادات

رئیس انجمن