دوکتور نجیب الله شهید؛ سرداد ولی سنگر نداد :عبدالسمیع کارگر

  پنجم ميزان  روز شهادت مرديست كه در دفاع از وطنش دوکتور سر داد ولي سنگر نداد ، مردي كه به ملتش تعهد داد و به 

فول مردي اش وفا كرد ،  او در سنگردفاع ، قهرمانانه جان داد تا عزت وطنش را حفظ كند و اين عزت را حفظ كرد .

   دوكتور نجيب الله شهيد اين مرد با صلابت ، تاريخ معاصر وطن  پرستي را  به نامش نوشت ، استقبال از مبارزات و طرح 

هاي صلح او توسط دوستان و دشمنان هم ديار ديروز او گواه اين حقيقت است . درود هاي ملي بر او و همراهان شهيدش .

   چرا با دوكتور نجيب الله در پناهگاه  سازمان ملل متحد افراد استخبارات خارجي ، حمله وحشيانه و قاتلانه نمودند ؟

   زيرا دوكتور نجيب الله تصويري دقيقي از باند ها و لانه هاي تروريزم بين المللي را كه با مشاركت و كمك هاي مالي و تسليحاتي مافياي بين المللي در كشور پاكستان  هسته گذاري شده بود  رسما با استناد و شواهد معتبر به اگاهي كشور هاي منطقه و نهاد هاي  بين المللي ارسال و افشاء نمود ؟

   با وجوديكه فقيد ببرك كارمل در دوره زعامتش نيز تصوير هاي مقدماتي از لانه هاي دهشت افگني و تروريزم در خاك پاكستان به رهبري استخبارات نظامي  پاكستان  را به مردم كشور وكشور هاي منطقه و جهان اگاهي داده بودند  ؟

   اين تصوير ها ، تنه ، شاخ و پنجه هاي ذيدخل سياست تروريزم بين المللي را  به ديد همگاني گذاشت ؟ و به همين خاطر بود كه با سياست انگليسي و عمليه حيواني پاكستان مواجه شد ، مرگ نجيب الله يك انتقام نامردانه اَي بود كه رسك ان  حتي براي سازمان ملل متحد  ، بي اعتمادي جهاني را نصيب گردانيد  ؟ 

   با اين همه رسوايي هاي پاكستان و همپاكانش  ::

شهباز شريف صدراعظم پاكستان در سخنراني اش در ٧٧ مين

مجمع عمومي سازمان ملل متحد  گفت : سازمان خراسان داعش ، القاعده ، تحريك طالبان پاكستان ، جنبش اسلامي 

تركستان و جنبش اسلامي ازبكستان در افغانستان تحت كنترول طالبان است و نگران كننده است  . شهباز شريف با بي شرمي ادامه ميدهد : كه  پاكستاننيز مانندكشور هاي ديگر 

جهان ، نگران ” فعاليت گروه هاي عمده تروريستي ” از افغانستان است ، شريف با بي حيايي ادامه ميدهد : ”  “پاكستان در نگراني هاي اصلي جامعه جهاني در موردگروه هاي عمده ترورستيكه از خاك افغانستان عمليات ميكنند خود را شريك ميداند . “

   هموطنان عزيز و چيز فهمان ، خوب دقت كنيد  :         

   تصوير حقيقي و با استناديكه دوكتور نجيب الله از باند هاي تروريستي و ويرانگر در كشور پاكستان به جهانيان داد ، همان تصوير كشور پاكستان توسط شهباز شريف صدراعظم پاكستان در مجمع عمومي ملل متحد بر كشور ما چسپ زده شد ، اين بي حيايي در حاليست كه برأي نماينده افغانستان نيز اجازه صحبت داده نشد ، درست گفته شده كه در ميدان هاي شغالي ، شغال ها دوش سريعتر دارند  ؟.  متاسفانه هيچ صداي اعتراضي عليه اين پپوليست مذدوراز جانب مسولين ملل متحد شنيده نشد ، در حاليكه رهبرالقاعده را از كراچي  به افغانستان انتقال داد و حق الجزيه خود را  به قيمّت مرگش گرفت  ، طبق اطلاعات ميديا يكي دو هفته قبل رهبران جنبش هاي اسلامي تركستان ، وزبكستان ، القاعده  ….. را از پاكستان به شمال افغانستان  فرستاده اند،

ديده شود كه چه فاجعه اَي  در طوبره عوايد ملي خود دارند ؟  

   باندتيزم هستوي  پاكستان همان طوريكه بانتقام گيري از دوكتور نجيب الله بسنده نكرد ، برهان الدين رباني ريس جمهور بعدي و مولوي محمد عمر رهبر دولت طالبان  را نيز 

فجيعانه به قتل رسانيدند ،  تصور براينست كه انتقام جويي پاكستان ، اين كامنولت انگليس ، متوجه همه رهبران نظام هاي دولتي افغانستان خواهد بؤد  ؟  ضرور است رهبران سياسي و دولتي افغانستان بر وجهه ها و منافع مشترك ملي 

اولوويت  بدهند .  ومن الله توفيق       ٥  ميزان ١٤٠١