به پا خیزی مردم پاکستان؛ یگانه راۀ نجات ازسیطرۀ نظامیان پنجابی : مهرالدین مشید

مار های آستین نظامیان پنجابی پاکستان  را به آتش کشیدند

انفجار در مسجدی در شهر پشاور پاکستان که جان بیش از۶۰ تن را گرفت و دهها نفر را زخمی کرد. این انفجار هولناک نظامیان تروریست پرور و زمامداران ملکی پاکستان را شگفت زده و جهانیان را وحشت زده گردانید. حیرت زده گی جهانیان در این بود که چگونه تروریستان دست به آشیانه سوزی زدند و به مثابهء افعی دست پرورش دهنده گان خود را گزیدند. این انفجار آنقدر مهیب بود که بخشی از مسجد ویران شد و بسیاری قربانیان مدتها زیر آوار ماندند. مسوءولیت این انفجار را تی تی پی به عهده گرفت. شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، این انفجار را بشدت محکوم کرد و خواهان برقراری نظم و قانون بیشتر در خیبر پختونخوا شد. وی افزود که همه ارکان کشور در برابر تروریسم «متحد اند و به وزیر داخلهء این کشور دستور داد که ظرفیت مبارزه با تروریسم به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا افزایش دهند.

این حادثهء وحشتناک نظامیان پاکستان را چنان تکان داد که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ناخواسته گفت، تخم هراس افگنی توسط پاکستانی ها کاشته شده است. این نکته قابل تانی است و به سخن معروف” تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل” در واقع بيانگر واقعیت های دردناک در پاکستان است که نظامیان این کشور با رویکرد های تروریست پرورانه بیش از نیم قرن بدین سو مردم مظلوم پاکستان را به گروگان گرفته اند. این گروگانگیری از آن زمان شدت یافت و تروریست پروری در این کشور تیوریزه شد که بیش از سی هزار مرکز تروریست پروری با آغاز جهاد مردم افغانستان در برابر شوروی پیشین به کمک های مالی عربستان و حمایت های سیاسی و مالی آمریکا تحت نظر مستقیم نظامیان پاکستان زیر نام مدرسه های دینی تاسیس گردید. این مدرسه ها در حقیقت مرکز های تولید تروریستان بودند که پس از ظهور طالبان. افزایش یافت و اکنون شماری آنها به بیش از پنجاه هزار رسیده است. هدف نظامیان پاکستان از تاسیس این مدرسه ها استفادهء ابزاری از آنها برای مخالفت با هند و رسیدن به عمق استراتیژی این کشور در افغانستان بود. نظامیان ارشد پاکستان بدین بهانه میلیون ها دالر امریکا و عربستان و سایر کشور ها را دزدیدند و استفاده جویی های جنرالانی چون اختر عبدالرحمن، حمیدگل. نصیرالله بابر، مشرف تا باجوه به همگان آفتابی است. این نظامیان آنقدر بر پاکستان مسلط اند که بار ها روزنامه نگاران پاکستانی را مورد تهدید قرار داده اند. چنانکه در ۲۸ دسمبر ۲۰۱۱، نجم ستی، در یک برنامه تلویزیونی گفت که تهدید های “جدی” را “هم از سوی بازیگران دولتی و هم از سوی بازیگران غیر دولتی” بدنبال گزارش هایی در خصوص سازمان آی اس آی دریافت کرده است. وی وجود دولت نظامیان را در یک دولت دیگر قابل قبول ندانست. 

اظهارات خواجه آصف بیشتر تاکتیکی و خاموش ساختن احساسات مردم نسبت به نظامیان پاکستان است؛ زیرا آنان دریافته اند که از رویکرد های تروریست پرورانهء آنان مردم این کشور به ستوه آمده اند و‌گویی هر لحظه انتظار واکنش خشم پیش‌از توفان مردم را دارند. همچو اظهارات نظامیان و زمامداران ملکی پاکستان در واقع به بیراهه بردن افکار عامهء پاکستان است؛ اما در اصل بازی طور دیگر است و نظامیان پاکستان از این بازی های تروریستی تغذیه می کنند و بقای خود را در آن می بینند. نظامیان پاکستان عمق استراتیژی پاکستان را بهانه ای برای تاراج های خود قرار داده اند‌. نظامیان پاکستان در حاليکه میلیون ها دالر از بازی های تروریستی بدست می آورند؛ اما آسیب این بازی را مردم عام پاکستان ناگزیرانه بدوش می کشند. این سیاست ها پاکستان را به افلاس بی پیشینه دچار کرده است.

دراین میان بازی های مرموز و پشت پردۀ نظامیان پاکستان رخداد ها در پاکستان و افغانستان را درپردۀ ابهام نگهداشته است. طالبان این حادثه را ضد اسلامی خوانده و آن را محکوم نکردند. پنج روز پس از حملۀ انتحاری مرگبار بر مسجدی در مرکز پولیس پشاور پاکستان، دولت این کشور تحریک طالبان پاکستان را عامل آن دانسته و ملاهبت الله، رهبر گروۀ طالبان افغانستان را به تلاش برای کنترل تی تی پی متهم کرد. از سویی هم وزیر دفاع پاکستان از کابل خواست که نباید برای تروریستان اجازۀ استفاده از خاک این کشور بر ضد پاکستان را بدهد. پیش از این هم اسلام آباد طالبان را تهدید به حمله از سوی پاکستان کرده بود. با توجه به پیوند های تنگاتنگ طالبان بویژه شبکۀ حقانی با نظامیان پاکستان و حتا از آن به عنوان بازوی ارتش پاکستان یاد شده است؛ زود است که جنگ های لفظی و بویژه  نظامیان پاکستان با طالبان را جدی گرفت و با توجه به نفوذی که نظامیان این کشور بر حکومتهای ملکی پاکستان دارند؛ هرگونه اظهارات مقام های ملکی پاکستان صرف مصرفی و تبلیغاتی ببیش نیست و رد عمل کارآیی ندارد. از نظر آگاهان  شایعه های اختلاف های میانگروهی طالبان افغانستان و بازی های لفظی میان طالبان واسلام اباد  بویژه نظامیان این کشوردو روی یک سکۀ پنهان اند که درک واقعی اوضاع افغانستان و پاکستان را زیر پرسش می برد. این گمانه زنی ها را تقویت می کند که در پشت این بازی ها بازی های دیگری نهفته است که در اصل تروریسم از آن تغذیه میکند و در آخرین تحلیل بازی خطرناک با سرنوشت مردمان افغانستان و پاکستان و به قربانی گرفتن مقدرات آنان را در پی دارد.

این در حالی  است که مردم  پاکستان زیر یکی از سخت‌ترین فشارهای معیشتی تاریخ هفتاد و پنج‌سالهء خود قرار دارند. پاکستان امسال در حوزه بدهی‌های خارجی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی، کسری تراز تجاری و بحران‌های زیست‌محیطی رکوردهایی بی‌سابقه ثبت نمود. این بحران اقتصادی هم خود ناگزیر بر بحران سیاسی دامن زده و تلاش هادولت ائتلافی برای یافتن راه حلی جهت خروج از طوفان تورم و گرانی و کسری بودجه نه‌تنها خود تا کنون توفیق چشمگیری نداشته؛ بلکه لشکرکشی خیابانی از سوی نخست‌وزیر برکنار شده نیز بر پیشرفت آن تأثیر منفی گذاشته است. بر اساس معلومات بانک مرکزی پاکستان ، ذخایر ارزی این کشور در حال حاضر ۴.۳ میلیارد دالر است که کمترین میزان در یک دهۀ گذشته خوانده می شود و این کشور در پرتگاه سقوط اقتصادی قرار دارد.این حالت نظامیان و زمامداران پاکستان را نگران کرده و با سناریوی حمله های انتحاری و انفجاری می خواهند افکار مردم را فریب بدهند. این درحالی است خاموشی قبل از توفان در پاکستان حاکم است و حاکمان ملکی و نظامی پاکستان از به پاخیزی و رستاخیز زودهنگام مردم این کشور سخت نگران اند و برای پیش گیری از آن افکار مردم را متوجه حمله های دستوری تی تی پی پاکستان کرده اند و منازعهء جعلی با طالبان افغانستان را روپوش آن قرار داده اند.

حال زمان آن رسیده است که مردم پاکستان برای رهایی شان از سیطرهء آهنین نظامیان و حاکمان مکار این کشور دست به بک قیام جانانه بزنند تا هرچه زودتر بساط نظامیان تروریست پرور و حاکمان مزدور اش را براندازند تا زمینه را برای نابودی مدرسه ها و مرکز های تروریستی و گروه‌های تروریستی در این کشور فراهم کنند. در غیر این صورت بحران اقتصادی و سیاسی پاکستان به نقطهء غیرقابل بازگشت خواهد رسید که آنگاه ضریب بن بست ها به لایتناهی و لمت گشایش آن به صفر تقرب خواهد کرد. در نتیجهء فاجعه ای در پاکستان حاکم خواهد شد که این زخم ناسور در بدنهء بیمار کشور های جنوب آسیا را تجزیه و پارچه پارچه خواهد نمود. یاهو

منابع: 

http://www.afghanasamai.com/afghanasamai8/afghanasamai13/2.pdf

https://www.afintl.com/202302013261