آهنگ زیبا از: مکش پران

این  سایت  بروی  تمام  هموطنان اردو ُ پشتو ً دری  و غیره  زبانهای  عام  افغانستان  باز است  با  تشکر  از مکش  پران  که  ویدیو  کلپ  خودرا برای  نشر  در این  سایت  ارسال  نمودندو  چه زیبا به زبان  دری  میسرایند. لطفاْ بروی  ویدیو  فشار دهید  ُ بشنوید  و لذت  ببرید