دیباچه زيبای اشعار بنام « سخن باگل سوسن» : ماریا دارو

امروز دیباچه زیبای اشعار بنام « سخن با گل سوسن » که از احساس پاک و خامه توانای شاعر ذواللسانین جناب محترم استاد محمد اسحاق ثنا طبع شده است ؛ بدستم رسید.

نام کتاب : سخن با گل سوسن

شاعر : محمد اسحاق ثنا

محل چاپ : مزار شریف ؛ چاپخانه امید در بلخ . تاریخ چاپ ؛ حوت «۱۴۰۱ -هش »مارچ «۲۰۲۳-م»

پشتی اول کتاب با یک گلدان گل زیبا ی سوسن توسط محترم حامد عالمی طرح و ترتیب شده است. در پشتی چهار کتاب زندگینامه مختصر جناب محترم استاد ثنا با فوتوی شان طبع گردیده است. ویراستار و نگارنده یاد داشت این دیبا چه در حدود چند صفحه به قلم توانای جناب محترم پوهنوال دکتور سید محمد عالم لبیب نگارش یافته است. مهتمم : محترم استاد صالح محمد خلیق میباشد و برگ آرایی آن را محترم سید علی موسوی انجام داده است.

 دوستان گرانقدر!

موقعی که این دیباچه کوچک ولی زیبا و پرُ از اشعار احساسی رزمی؛ میهنی ؛ و فرهنگی را که به دو زبان دری و اوزبیکی از طبع پرُ مهر و وطن دوستی جناب محترم استاد ثنا سرچشمه گرفته است؛ را باز کردم؛ دیدم استاد گرانقدر با چه محبت این گنجینه ادبی را برایم اهدا نموده است؛ از ایشان سپاسمندم.

هر صفحه این دفتر زیبا با اشعار شیرین از چشمه سار احساسی « جناب ثنا» گرانقدر با قلم رسایش مذین گردیده است. از خواندن هر شعر آن لذت بردم و بعض اشعار مرا با خود به کوه و صحرای وطن برد و هوای خوش گوار وطن را در عالم خیال استشمام کردم.

باید گفت در این دیباچه زیبا بر علاوه اشعار شیرین دری اشعاری هم به زبان اوزبیکی با بعضی کلمات دری اجین شده بود نگارش یافته است؛ ان را نیز مطالعه کردم اما فهمیدن معنی ان برایم دشوار بود؛ تا برای شما دوستان عزیز تشریح می کردم.

در صفحه دهم این دیباچه شعری جالب تحت عنوان ( نفرین به بی داد) برای وطن ناشاد چنین سروده است.

نفرین به بی داد

امشب وطن ز درد تو فریاد می کنم – افغان به حال کابل نا شاد می کنم

آتش فتد به جان و رود هوش از سرم – تا گوشه ؛ گوشه ء وطنم یاد می کنم

گرید قلم؛ به صفحه نویسد ستم ستم – تا یاد از شرارت شیاد می کنم

آه از نهان برکشم و ناله سر دهم – نفرین بار بار به بی داد می کنم

هر گه سخن زعظمت دیرینه ات رود – یک لحظه هم شود دل خود شاد می کنم

ایجا فتاده دُور من از دامن وطن – وصف دیار خود ز غم انشاد می کنم

یلدا

امشب بیا و زین شب زیبا سخن بگو –  از صبح پرُ سعادت فردا سخن بگو

امشب زسینه دشمنی و کینه کن برون – از قلب های صاف و مصفا سخن بگو

امشب گشا تو دفتر و دیوان مولوی – از مثنوی و شمس و ز مولانا سخن بگو

امشب رسد صدای نیایش به گوشها – در ملک ما ز دفع بلاها سخن بگو

شب را بیا؛ به خنده و مستی کنیم صبح – تامی توان به واژه زیبا سخن بگو

شاعر قلم بگیر به وهم رقیق پیچ – بنویس روی صفحه ز یلدا سخن بگو

   هر صفحه این کتاب زیبا با اشعار ی میهنی و خواندی ترتیب گردیده است بدین وسیله مژده چاپ این کتاب را به دوستان میرسانم و برای استاد گرانقدر محترم ثنا طول عمر سعادت و خوشبختی آرزو مبرم. با حرمت ماریا دارو

۲۳ جولای ۲۰۲۳